มันส์เขาละ

มันส์เขาละ (2521/1978) ข้อความบนใบปิด ฐานะวัฒภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ เฮฮาพาเหรดจี้เส้นครั้งใหญ่ เส้นลึก เส้นตื้นแค่ไหน ไม่สำคัญ ต้อง “มันส์เขาละ” มันส์เขาละ สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ สมภพ เบญจาธิกุล, สุริยา ชินพันธ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ครรชิต ขวัญประชา, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, รอง เค้ามูลคดี, ทาริกา ธิดาทิตย์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, เดือนเต็ม สาลิตุล, นฤพนธ์ ดุริยพันธ์, ปริศนา, บู๊ วิบูลย์นันท์, สมชาย สามิภักดิ์, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์ ฯลฯ ปทุมวดี โสภาพรรณ อำนวยการสร้าง อนุมาศ บุนนาค กำกับการแสดง แสวง ดิษยะวรรธนะ ถ่ายภาพ สนั่น สวนสุจริต จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : มันส์เขาละ
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 23 กันยายน 2521

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “มันส์เขาละ”

ยังไม่มีรีวิว

มันส์เขาละ (2521)