ภูชิชย์-นริศรา

ภูชิชย์-นริศรา (2524/1981) ข้อความบนใบปิด พรเทวาโปรดัคชั่น โดย เชษฐ์ ขันธสุวรรณ พอเจตน์ แก่นเพชร มนตรี เจนอักษร ธิติมา สังขพิทักษ์ ลินดา ค้าธัญเจริญ และ พิศาล อัครเศรณี-เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ มานพ อัศวเทพ, เทิ่ง สติเฟื่อง, ตรีนุช ทิมเจริญ, สีดา พัวพิมล, วุฒิ คงคาเขตร, สิริวัฒน์ คงคาเขตร, เดือนเต็ม เผ่าทองสุก อันเนื่องจาก “รักประกาศิต” มาเป็น... ภูชิชย์-นริศรา ของ ก.สุรางคนางค์ ความรักของชายหยิ่งหญิงทรนง “ภูชิชย์” บุรุษผู้หยิ่งในศักดิ์ศรี “นริศรา” สตรีผู้ไม่ยอมแพ้ใคร พิศาล อัครเศรณี กำกับการแสดง วรรณิศา พาพร บทภาพยนตร์ วิเชียร เรืองวิชญกุล ถ่ายภาพ อัครเศรณีโปรโมชั่น จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ภูชิชย์-นริศรา
Name :
ผลิตโดย : พรเทวาโปรดักชั่น
จัดจำหน่าย : อัครเศรณีโปรโมชั่น
นำแสดงโดย : พอเจตน์ แก่นเพชร, มนตรี เจนอักษร, ธิติมา สังขพิทักษ์
วันที่เข้าฉาย : 18 เมษายน 2524 (ฉายที่โรงภาพยนตร์รามา-แอมบาสเดอร์-ดาดา-พลาซ่า-แกรนด์-สิริรามา-นนทบุรีรามา-เจรามา)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ภูชิชย์-นริศรา”

ยังไม่มีรีวิว

ภูชิชย์-นริศรา (2524)