ภาษาใจ

ภาษาใจ (2521/1978) ข้อความบนใบปิด บริษัทเอแพ็กซ์โปรดักชั่นจำกัด นันทา ตันสัจจา อำนวยการสร้าง ภาษาใจ คือรักแรกของคนหนุ่มสาว ลึกซึ้ง..ดื่มด่ำ..บาดจิต เมื่อรักกลายเป็นพิษ มันจึงเจ็บ..เจ็บลึก..ลึกถึงหัวใจ! ภาษาใจ ของ วรรณิศา วิฑูรย์ กรุณา แววดี วรรณงาม มานพ อัศวเทพ รจิต ภิญโญวนิช, ศักดิ์, จรัส, ประชุม, ด.ช.สมคิด หงษ์สกุล พิศาล อัครเศรณี กำกับการแสดง ศานิตย์ รุจิรัตน์ตระกูล ถ่ายภาพ กนกวรรณ ด่านอุดม ดำเนินงาน พีรามิด จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ภาษาใจ
Name :
จัดจำหน่าย : พีรามิด
วันที่เข้าฉาย : 30 ธันวาคม 2521

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ภาษาใจ”

ยังไม่มีรีวิว

ภาษาใจ (2521)