พิมพิลาไล

พิมพิลาไล (2509/1966) ข้อความบนใบปิด ดอกดิน ร่วมกับ นพรัตน์ภาพยนตร์ นพรัตน์ ศศิวิมลรัตน์ อำนวยการสร้าง พิมพิลาไล จากวรรณคดีเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน มิตร ชัยบัญชา พิศมัย วิไลศักดิ์ มีศักดิ์ นาครัตน์ แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ นำแสดง ร่วมด้วย ชฎาพร วชิรปราณี, น้ำเงิน บุญหนัก, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, มานี มณีวรรณ, สาหัส บุญหลง, ชาลี อินทรวิจิตร, สุวิน สว่างรัตน์, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, เทียว ธารา, ทศ วงศ์งาม, ไฉน, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, มาลี เวชประเสริฐ, มนัส บุณยเกียรติ, แววตา อาษาสุข, ปราณีต คุ้มเดช, ล้อต๊อก, ดอกดิน กัญญามาลย์, ดาวน้อย ดวงใหญ่, ก๊กเฮง (ชื่อจริง เฉลิมศักดิ์ พุกกะณะสุต) ดอกดิน กำกับการแสดง รพีพร สร้างบทภาพยนตร์ สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ สุกริชต์ ชุติมัน สร้างฉาก

 

นักแสดงและทีมงาน

กํากับการแสดง

นักเขียน

ช่างภาพ

ลำดับภาพ

โปรดักชั่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : พิมพิลาไล (พิมพิลาไลย)
Name :
วันที่เข้าฉาย : 22 มิถุนายน 2509 (ฉายที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “พิมพิลาไล”

ยังไม่มีรีวิว

พิมพิลาไล (2509)