พันดง

พันดง (2511/1968) ข้อความบนใบปิด รัตนเดชาภาพยนตร์ สร้าง พันดง จากบทประพันธ์ ของ อ้อย อัจฉริยกร สมบัติ เมทะนี โสถา สถาพร พัลลภ พรพิษณุ, เยาวเรศ นิสากร, สัมพันธ์, อบ บุญติด, สิงห์ มิลินทราศัย, ชาณีย์ ยอดชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, เมืองเริง ปัทมินทร์, พร ไพโรจน์, ไกร ครรชิต, ราม, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, เชิง, สมถวิล, ดาวน้อย ดวงใหญ่ แสดงนำ ไกรสร โกศลวิจิตร์ สร้าง-กำกับบท จากละครวิทยุฮิทของคณะ รุ่งฤดี ปริญญา ลีละศร กำกับการแสดง แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ อดิสักดิ์ รัตนศักดิ์วิบูลย์ อำนวยการสร้าง ศิวาพรฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : พันดง
Name :
จัดจำหน่าย : ศิวาพรฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 3 ตุลาคม 2511 (ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “พันดง”

ยังไม่มีรีวิว

พันดง (2511)