พรหมจารีสีดำ

พรหมจารีสีดำ (2530/1987) ข้อความบนใบปิด พรพจน์ฟิล์ม เสนอ เราจะพาคุณไปพบกับความมหัศจรรย์ แห่งอารมณ์อันล้ำลึก ของมนุษย์ที่โลกเรียกว่า “ผู้หญิง” เพศที่ “พรหมจารี” มีความหมาย พรหมจารีสีดำ โชติรัตน์ กำกับการแสดง พรพจน์-รัชนีวรรณ ที่ปรึกษา บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ นาถยา แดงบุหงา เกรียงไกร อุณหะนันท์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ เพ็ญพักตร์ ศิริกุล เอกพัน บรรลือฤทธิ์ แมน วทัญญู มุ่งหมาย, ปัทมา ปานทอง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, เศรษฐา ศิระฉายา ขอแนะนำ กิติยา ยอดไกรศรี ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์-สุทศ เรืองจุ้ย ถ่ายภาพ ประไพ แย้มสะอาด อำนวยการสร้าง พรพจน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : พรหมจารีสีดำ
Name :
ผลิตโดย/จัดจำหน่าย : พรพจน์ฟิล์ม
นำแสดงโดย : บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, นาถยา แดงบุหงา, เกรียงไกร อุณหะนันทน์
วันที่เข้าฉาย : 26 กันยายน 2530 (ฉายที่โรงภาพยนตร์สยาม-อินทรา-วิลลา-ศาลาเฉลิมไทย)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “พรหมจารีสีดำ”

ยังไม่มีรีวิว

พรหมจารีสีดำ (2530)