ฝนเดือด

ฝนเดือด (2522/1979) ข้อความบนใบปิด สิงหศิวานนท์ภาพยนตร์ โดย ศรีแพร สิงหศิวานนท์ อำนวยการสร้าง ร้อน...เพราะรัก หนาว...เพราะเกรงใจ เย็น...ต่อไปไม่ไหว ฝนนี้... ฝนเดือด ของ เกรียง ไกรสร ชุมพร เทพพิทักษ์ กำกับการแสดง อุมาวดี สิงหศิวานนท์ สร้างบท สมบัติ เมทะนี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ สมภพ เบญจาธิกุล เดือนเต็ม สาลิตุล ลักษณ์ อภิชาติ, ดวงชีวัน โกมลเสน, สมชาย สามิภักดิ์, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, สีเทา สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ฝนเดือด
Name :
จัดจำหน่าย : นิวไฟว์สตาร์
วันที่เข้าฉาย : 22 กันยายน 2522

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ฝนเดือด”

ยังไม่มีรีวิว

ฝนเดือด (2522)