ป้อมปืนตาพระยา

ป้อมปืนตาพระยา (2511/1968) ข้อความบนใบปิด เทพกรภาพยนตร์ สร้าง ป้อมปืนตาพระยา จากบทประพันธ์ของ อรชร เทพกร-ส.อาสนจินดา ร่วมมือกันครั้งไร เกรียงไกรและยิ่งใหญ่ทุกที... เหนือกว่า...ยิ่งใหญ่กว่า... ชุมทางเขาชุมทอง-ใจเพชร นำโดย 6 ดาราใหญ่ สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ เกชา เปลี่ยนวิถี โสภา สถาพร ชนะ ศรีอุบล เมตตา รุ่งรัตน์ ร่วมด้วย ฑัต เอกฑัต, ประมินทร์ จารุจารีต, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ชาญ กัมปนาท และดาราประกอบ ส.อาสนจินดา กำกับ อดุลย์ เศรษฐภักดี ถ่ายภาพ รัตน์ เศรษฐภักดี อำนวยการสร้าง

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ป้อมปืนตาพระยา
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 27 พฤศจิกายน 2511

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ป้อมปืนตาพระยา”

ยังไม่มีรีวิว

ป้อมปืนตาพระยา (2511)