น.ส. ลูกหว้า

น.ส.ลูกหว้า (2527/1984) ข้อความบนใบปิด แววโปรดักชั่น โดย พิชัย สัตยาพันธุ์ อำนวยการสร้าง เสนอภาพยนตร์ สนุก เฮฮา ครื้นเครงแฝงชีวิตเข้ม จากทีมงานสร้างที่มีผลงานดีเด่นมาแล้ว สมบัติ เมทะนี กำกับการแสดง น.ส.ลูกหว้า ของ ธนาชัย ชิโนทัย-นิตย์ โลหิตคุปต์ เกรียงไกร อุณหะนันท์ จารุณี สุขสวัสดิ์ พรพรณ เกษมมัสสุ, พิศมัย วิไลศักดิ์, วิยะดา อุมารินทร์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, เจแปน, ราม, ท้วม ทรนง, ทองฮะ, เทพ, ดี๋, ดู๋, ดอน, เพชร, ธง, อีเหี่ยว, เปี๊ยก และนาฏศิลป์ไดมอนรีวิว โดย ศิริกมล เปรมเสถียร ธนาชัย ชิโนทัย บทภาพยนตร์และผู้ช่วยผู้กำกับฯ ศราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ  (ที่มา :Thai Movie Posters)

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

เป็นคนแรกที่รีวิว “น.ส. ลูกหว้า”

ยังไม่มีรีวิว