ทะโมนไพร

ทะโมนไพร (2514/1971) ข้อความบนใบปิด ณรงค์ ภูมินทร์ เสนอผลิตผลของ ภูไทยภาพยนตร์ ใน ภาพยนตร์ชีวิต สะเทือนอารมณ์ รักหวานชื่น ครื้นเครง เพลงไพเราะ ทะโมนไพร ของ มธุรส เพชรา เชาวราษฎร์ ครรชิต ขวัญประชา นำขบวนดารามาประชัน อดุลย์ ดุลยรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชนะ ศรีอุบล, บุศรา นฤมิต, สมควร กระจ่างศาสตร์, เมตตา รุ่งรัตน์, อรสา อิศรางกูร, อภิญญา วีระขจร, บุษกร สาครรัตน์, สังวรณ์, เนตรดาว, มารศรี อิศรางกูร, ดาวน้อย ดวงใหญ่ 6 เพลงเอก ระบบ 35 ม.ม. สองลูกทุ่งยอดนิยม สังข์ทอง สีใส กิ่งดาว จันทร์สวัสดิ์ พบนักร้องลูกกรุง มีศักดิ์ นาครัตน์

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ทะโมนไพร
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 28 พฤษภาคม 2514 (ฉายที่โรงภาพยนตร์คาเธ่ย์)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ทะโมนไพร”

ยังไม่มีรีวิว

ทะโมนไพร (2514)