ตามล่า อ.ต.ล. (ไอ้ตอแหล)

ตามล่าอ.ต.ล. (ไอ้ตอแหล) (2519/1976) ข้อความบนใบปิด นภาสิริภาพยนตร์ โดย เนียนนิภา จงโยธา ผู้สร้างภาพยนตร์ 2 ล้านห้า “นางสาวมะลิวัลย์” คนทั้งโลกกูตอแหลได้ แต่กับลูกกูตอแหลไม่ได้ ตามล่าอ.ต.ล. (ไอ้ตอแหล) ปริญญา ลีละศร กำกับการแสดง กรุง ศรีวิไล พบ 7 นางเอก ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ ธัญญรัตน์ โลหะนันท์ ศิริขวัญ นันทศิริ นฤมล นิลวรรณ ดวงดาว จารุจินดา ปทุมวดี โสภาพรรณ และดาวหางดวงใหม่ เฉิดโฉม สังขทัศน์ ณ อยุธยา พบ 2 กะล่อน สายัณห์ จันทรวิบูลย์ รอง เค้ามูลคดี ช.พจน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ตามล่า อ.ต.ล. (ไอ้ตอแหล)
Name :
จัดจำหน่าย : ช.พจน์ฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 26 มิถุนายน 2519 (ฉายที่โรงภาพยนตร์สยาม-ลิโด)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ตามล่า อ.ต.ล. (ไอ้ตอแหล)”

ยังไม่มีรีวิว

ตามล่า อ.ต.ล. (ไอ้ตอแหล) (2519)