ตะวันอ้อมข้าว

ตะวันอ้อมข้าว (2521/1978) ข้อความบนใบปิด ไดมอนด์ริงโปรดักชั่น เสนอ สมชาย เจริญวัชร์วิทย์ อำนวยการสร้าง ชรินทร์ ทองสิงห์ กำกับการแสดง รวงข้าวสีทองที่ชูชัน ดวงตะวันยังอ้อมด้วยความเคารพ เกิดเป็นคนอย่าลืมพระคุณคน ตะวันอ้อมข้าว ของ ปณิดา สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ วิยะดา อุมารินทร์ เรวดี ปัตตะพงษ์ พิศาล อัครเศรณี ภิญโญ ปานนุ้ย อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, บุญส่ง เคหะทัต, ด.ช.เอ๋-อวบ สมชาติ, ด.ช.สงกรานต์-ด.ญ.ขวัญหญิง บุญสลับ, ด.ญ.เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพชร, ด.ช.สนิท แก้วดี ชาย เจริญดี ดำเนินงานสร้าง ลิขิต กฤษณะมิตร ถ่ายภาพ บดินทร์ ลำดับภาพ

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ตะวันอ้อมข้าว
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 25 กุมภาพันธ์ 2521

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ตะวันอ้อมข้าว”

ยังไม่มีรีวิว

ตะวันอ้อมข้าว (2521)