ชุมเสือ

ชุมเสือ (2519/1976) ข้อความบนใบปิด ไก่ทองภาพยนตร์ โดย เพทาย (ไก่) พรวัฒนศิริกุล เสนอ ภาพยนตร์บู๊ ละเลงเลือด! ชุมเสือ ของ เศก ดุสิต กรุง ศรีวิไล ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ทักษิณ แจ่มผล ไพโรจน์ ใจสิงห์ เมตตา รุ่งรัตน์ ดามพ์ ดัสกร สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ฉัตร มงคลชัย, สยุมพร, มรกต จรรยาดี, เทพ เทียนชัย, แป้น ปลื้มสระไชย, เทิด, ถนอม, ศรีแพร, ขอแนะนำ ราม ราชพงษ์, พัชรา กุญชร ณ อยุธยา, มธุรส รัตนปรารมย์ เพทาย พรวัฒนศิริกุล อำนวยการสร้าง ไวย์ วิทยา-สุวัฒน์ อรรถจินดา บทภาพยนตร์ ประยุทธ ลีลาไว ดำเนินงาน สราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ วัฒนสิทธิ์ กำกับการแสดง ประวิทย์ ลีลาไว อำนวยการแสดง

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ชุมเสือ
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 5 พฤศจิกายน 2519

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ชุมเสือ”

ยังไม่มีรีวิว

ชุมเสือ (2519)