จำเลยรัก

จำเลยรัก (2521/1978) เจ็บแค้นเคืองโกรธโทษฉันไย ฉันทำอะไรให้เธอเคืองขุ่น ปรักปรำฉันเป็นจำเลยของคุณ นี่หรือพ่อนักบุญ แท้จริงคุณคือคนป่า

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : จำเลยรัก
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 2 ธันวาคม 2521 (ฉายที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียม)
*จำเลยรักสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้ว 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2506 และ 2521
    จำเลยรัก (2506) แสดงนำ : มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, อมรา อัศวนนท์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
*จำเลยรักสร้างเป็นละครมาแล้ว 5 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2517, 2523, 2531, 2541 และ 2551
    จำเลยรัก (2517) แสดงนำ : สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, กนกวรรณ ด่านอุดม, นงลักษณ์ โรจนพรรณ
    จำเลยรัก (2523) แสดงนำ : วิฑูรย์ กรุณา, ปนัดดา โกมารทัต, อัญชลี ชัยศิริ, เอกลักษณ์ ยลระบิล
    จำเลยรัก (2531) แสดงนำ : ลิขิต เอกมงคล, สาวิตรี สามิภักดิ์, ชไมพร จตุรภุช, ยอดมนู ภมรมนตรี
    จำเลยรัก (2541) แสดงนำ : จอห์น รัตนเวโรจน์, กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, โชคชัย เจริญสุข
    จำเลยรัก (2551) แสดงนำ : อธิชาติ ชุมนานนท์, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, รินลณี ศรีเพ็ญ, าตโยดม หิรัณยัษฐิติ

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “จำเลยรัก”

ยังไม่มีรีวิว

จำเลยรัก (2521)