จอมใจเวียงฟ้า

จอมใจเวียงฟ้า (2505/1962) ข้อความบนใบปิด สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ไม่มีใครยอมแพ้... เรา-สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ ไม่ขายโฆษณา...แต่เราขายความสามารถ จอมใจเวียงฟ้า จิตรกร สุนทรปักษิน อรสา อิศรางกูร ชนะ ศรีอุบล เมตตา รุ่งรัตน์ กัณฑรีย์ นาคประภา, ชาลี อินทรวิจิตร, ม.ร.ว.ประสิทธิศักดิ์ สิงหรา, วงทอง ผลานุสนธิ์, ณรงค์, ดอกดิน กัญญามาลย์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์ มีผู้ดำเนินงานสร้างที่แข็งแกร่ง... สนั่น จรัสศิลป์ อำนวยการสร้าง วสันต์ สุนทรปักษิน สร้างบท-กำกับการแสดง กัญชลีกร ประพันธ์เรื่อง อ.อรรถจินดา-สนอง เตชะทน-สมชาย จันทวังโส ถ่ายภาพ ประสพ ปิ่นน้อย ผู้จัดการทั่วไป ดาราทุกคนแสดงอย่างสุดความสามารถเพื่อชื่อเสียงของตนเอง

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : จอมใจเวียงฟ้า
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 23 มีนาคม 2505 (ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง)

*ที่มา: Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “จอมใจเวียงฟ้า”

ยังไม่มีรีวิว

จอมใจเวียงฟ้า (2505)