เพลิงพระนาง

เพลิงพระนาง (2539/1996) “เพลิงพระนาง” เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในนครสมมติ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับความอิจฉาริษยา ความอาฆาตพยาบาทแย่งชิงมาซึ่งอำนาจที่ไม่เป็นธรรม การกระทำเช่นนั้นไม่เคยให้ผลดีแก่ใคร ดั่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวละครภายในเรื่องนี้ที่ต่างปล่อยให้อำนาจโทสะเข้าครอบงำเพื่อจะได้ขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงสุด แต่อันที่จริงแล้ว การที่เพื่อนมุนย์จะสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขต้องมีความเห็นอกเห็นใจ มีความเมตตา และให้ความรักต่อกัน ต่างจากในเรื่องนี้ที่เต็มไปด้วยเพลิงแห่งอำนาจ ความแค้น และกิเลส ที่สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับไปเผาไหม้ตัวเองจนไร้ความสุขตราบจนวาระสุดท้าย “นครทิพย์” เป็นอาณาจักรที่มีความรุ่งเรือง มีอาณาเขตกว้างขวาง ปกครองเมืองประเทศราชเป็นจำนวนมาก ในแต่ละวันจะมีบรรดาเจ้าเมืองเดินทางนำเครื่องบรรณาการ อาทิ ดอกไม้ เงินตรา หรือดอกไม้ทองมาถวายให้กับเจ้าเมืองอยู่ไม่ขาด ซึ่งเจ้าหลวงองค์ปัจจุบัน มีนามว่า “เจ้าหลวงบุรพคาม” ถึงแม้ตนเองจะเป็นเจ้าเมือง แต่ก็ยังทรงมีความโลภ พระองค์เทียวส่งทหารคนสนิทออกไปปล้นทรัพย์สินของมีค่าของราษฎรไม่เว้นวัน ไม่เคยใส่พระทัยในการปกครองบ้านเมืองแม้แต่น้อย จิตไม่ปรกติ มักประกาศทำสงครามกับพวกฝรั่งที่กำลังออกล่าอาณานิคม จึงเป็นเหตุให้เสียดินแดนทางใต้ไป...

เป็นคนแรกที่รีวิว “เพลิงพระนาง”

ยังไม่มีรีวิว

นักแสดงและทีมงาน

หนุ่ม สันติสุข พรหมศิริ

เจ้าหลวงเมืองคุ้ม

เหมียว ชไมพร จตุรภุช

เจ้านางอนัญทิพย์

ปรียานุช ปานประดับ

เจ้านางหลวงเสกขรเทวี

ต้อม ณหทัย พิจิตรา

เจ้านางตองนวล

แอน วาสนา พูนผล

พระมหาเทวีเจ้าปิ่นมณี

อ้อน เกวลิน คอตแลนด์

พระสนมเอกเรณุมาศ

ทิพย์ ธรรมศิริ

เจ้านางเครือออน

เอ๋ กษมา นิสัยพันธ์

เจ้าน้อยอินทา

มยุรฉัตร สุทธินี

เจ้านางมณีหยาด

ดี้ ปัทมา ปานทอง

เจ้านางเก็จถวา

อภิพงษ์ เผดิมชิต

ท้าวเฟื้อแฝง

แรม วรธรรม

เจ้าหลวงปิตุลา

ครรชิต ขวัญประชา

เจ้าเมืองมีด

ราม ราชพงษ์

เจ้าเมืองท่าคอย

ปู ยุวดี เรืองฉาย

เจ้านางเรือนแก้ว

สุดา ชื่นบาน

เจ้านางม่านทิพย์

มานพ อัศวเทพ

เจ้าเมืองสิงห์

ดาเรศ อมลัษเฐียร์

เจ้านางคำจันทร์

กีตาร์ ศิริพิชญ์ วิมลโนช

พระนางหน่อเจ้าทองพญา

กํากับการแสดง