Placeholder
หาดแสนสุข (2487/1944) ส้างไหม่ไนเมืองไทย หาดแสนสุขโดยฝีมือผู้ชำนาญการภาพยนต์มาแล้ว ม.ร.ว. อนุสักดิ์ หัสดิน เปนที่ปรึกสา ชนินท์ วังอินทร์ อารี ดุลยพันธุ์ สแดงนำ เสี่ยล้อต๊อก + สุคน คิ้วเหลี่ยม แสดงหัสนาตกัมเรื่อง "ธิดาเจ้ากรุงจีน" สลับ (ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยใหม่ 28 กันยายน พ.ศ. 2487)

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ