คมกุหลาบ (2519)
คมกุหลาบ (2519/1976) ข้อความบนใบปิด VC วันชัยภาพยนตร์ คมมีดนั้น บาดมือ แต่คมกุหลาบนั้น บาดใจ คมกุหลาบ ของ ช่อลัดา กรุง ศรีวิไล อรัญญา นามวงษ์ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา รักชนก จินดาวรรณ ศศิมา สิงห์ศิริ ร่วมด้วย ภูมิ พัฒนายุทธ, จุรี โอศิริ, วงทอง ผลานุสนธิ์, อรสา อิศรางกูร, เทพ เทียนชัย, เทวฤทธิ์ ลอยชาย ขอแนะนำ บดินทร์ สันติ ดาราเกียรติยศ คธา อภัยวงศ์ ปัญญา-ธนาชัย สร้างบท จิระ ทัพพะวัฒนะ ถ่ายภาพ บรรจง เลาหะจินดา กำกับการแสดง ศิริ ศิริจินดา สร้าง สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ