แม่สาวสุพรรณ (2527)
แม่สาวสุพรรณ (2527/1984) ข้อความบนใบปิด จิรบันเทิงฟิล์ม ร่วมกับ แอล เอ โปรดักชั่น เสนอผลงานของ ลำพูน ศรีหาญ สวย..คม..แกล้วกล้าไม่กลัวใคร “อภิรดี ภวภูตานนท์” ทั้งเผ็ด ทั้งมันส์ แม่สาวสุพรรณ สุดคัน สุดแสบ แม่สาวสุพรรณ ของ ฝน อยุธยา อภิรดี ภวภูตานนท์ ขอแนะนำพระเอกใหม่ พลพงษ์ พูนศิริวัชร นราพล ศิริอโน นิภาพร นงนุช, วิยะดา อุมารินทร์, เด๋อ ดอกสะเดา, รอง เค้ามูลคดี, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อภิชาติ อรรถจินดา, ราชันย์ กาญจนมาศ, ภิญโญ ปานนุ้ย, ทรงพล, บู๊ วิบูลย์นันท์, กนกวรรณ บุรานนท์, โกร่ง กางเกงแดง, นภาพร หงสกุล และตลกเชิญยิ้ม โน้ต-เป็ด ลำพูน ศรีหาญ อำนวยการสร้าง แสนยากร กำกับการแสดง
อั้งยี่ (2526)
อั้งยี่ (2526/1983) จิรบันเทิงฟิล์ม เสนอผลงานของ แอลเอโปรดักชั่น โดย ลำพูน ศรีหาญ สรพงศื ชาตรี ไชยา สุริยัน หลีอี้หมิง อภิรดี ภวภูตานนท์ นิจ อลิษา, โกวิท วัฒนกุล, ลักษณ์ อภิชาติ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, วิยะดา อุมารินทร์, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ภิญโญ ปานนุ้ย, เด๋อ ดอกสะเดา อั้งยี่ แสนยากร-ลำพูน ศรีหาญ กำกับ ลำพูน ศรีหาญ สร้าง
ดาวเคียงเดือน (2525)

ดาวเคียงเดือน (2525/1982) ข้อความบนใบปิด จิรบันเทิงฟิล์ม สนับสนุน แอล.เอ.โปรดักชั่น เสนอ ฝนกำลังโปรยปราย แผ่นดินกำลังชุ่มฉ่ำ ข้าวเริ่มจะตกกล้า ดอกไม้ป่ากำลังบานสะพรั่ง หมู่นกน้อยกำลังบินถลา เล่นลมและขานเรียก “กลับบ้านเราเถิดน้อง เมืองหลวงนะเหรอก็ยังงั้น ยังงั้นแหละ” ดาวเคียงเดือน ของ พูลฤทัย ทูน หิรัญทรัพย์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ สมพงษ์ พงษ์มิตร, สมชาย สามิภักดิ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, นภาพร หงสกุล, มารศรี ณ บางช้าง, โกร่ง กางเกงแดง, โพธิ์ทอง, ตุ๋ย ดาวสยาม ลำพูล ศรีหาญ อำนวยการสร้าง จิรกร ถ่ายภาพ แสนยากร กำกับการแสดง

 

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 3 รายการ