เพชฌฆาตดำ 2 (2535)

เพชฌฆาตดำ 2 ตอนล่าสาวพันธุ์ดุ (2535/1992) พันนา-สุรีย์วัล ข้อความบนใบปิด เพชรพันนาโปรดักชั่น เสนอ ภาพยนตร์บู๊ มาตรฐาน มันส์ครบสูตร ประพนธ์ เพชรอินทร์ กำกับการแสดง เพชฌฆาต 2 ตอน ล่าสาวพันธุ์ดุ พันนา ฤทธิไกร ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง สมภพ วงศ์ก่อ, มิสจูเลียน่า, อุดมพร ฤทธี, เอก สุรชัย, วัชระ เคนหล้า, บรรลุ ศรีแสง, พงษ์เดช หมีกุระ, สุพจน์ กิหมื่นไวย์, สุรินทร์ สุขศีล, เปี๊ยก ค๊อกเทล, เล็ก เดอะไดซ์, ประภาส ลาดพันนา, น้อย น้ำพอง, อลงกต, ทีมสตั้นแมน พี พี เอ็น, ทีมยิมนาสติค, ทีมเทควอนโด อรรถพล สงวนเกียรติ ถ่ายภาพ โชคชัย เพชรพันนา ดำเนินงาน นิด ลายเขียน ที่ปรึกษา ธวัชชัย พีพีเอ็น อำนวยการสร้าง เพชรพันนาโปรดักชั่น จัดจำหน่าย *ใบปิดวาดโดย CHOKECHAI

 
เพชฌฆาตดำ (2533)
เพชฌฆาตดำ (2533/1990) บิณฑ์-พันนา เพชรพันนาโปรดักชั่น เสนอ ข้อความบนใบปิด ภาพยนตร์บู๊ มาตรฐาน ระดับ 4 ดาว เพชฌฆาตดำ BLACK KILLER ประพนธ์ เพชรอินทร์ กำกับการแสดง บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ พันนา ฤทธิไกร เจริญ หงษ์ไทย, ณัฐกานต์, ไวท์ ผดุงการ, เบ จาตุรักษ์, โอดา อาบทิพย์, วินัย, วชิระ, จอห์น ชิคาโก้, ทีมสตั้นแมน พี พี เอ็น ทีมยิมนาสติค และ ทีมงานเทควันโด้ อรรถพล สงวนเกียรติ ถ่ายภาพ น้อย ไฟว์สตาร์ ที่ปรึกษา โชคชัย เพชรพันนา ดำเนินงาน ธวัชชัย ลัดลอย อำนวยการสร้าง เพชรพันนาโปรดักชั่น จีดจำหน่าย *ใบปิดวาดโดย Poj #ThaiMoviePosters

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ