ป่าลั่น (2530)
ป่าลั่น (2530/1987) ข้อความบนใบปิด เบญจรัตน์โปรดักชั่น เสนอ ป่าสะท้าน ดินสะเทือน เมื่อข้าสั่งลุย... ป่าลั่น ฟังเพลงเอก “ป่าลั่น” จาก สุเทพ ประยูรพิทักษ์ พยัคฆ์ รามวาทิน สุริโย มโนรมย์ ชัยฤทธิ์ ปฐมวงษ์ พบนางเอกใหม่เนตร ลักษมี มานพ อัศวเทพ, ไกรลาศ เกรียงไกร, ไกร ครรชิต, ศิมล, รัชดา, ดาดา, ประทีป, หมี, นิสาร, พญายม จรินทร์ พรหมรังษี กำกับการแสดง สุรพงษ์ รัตนกำพล ถ่ายภาพ ชาลี แย้มสมพงษ์ อำนวยการสร้าง
เรื่องกล้วยๆ (2530)
เรื่องกล้วยๆ (2530/1987) ข้อความบนใบปิด เบญจรัตน์โปรดักชั่น เสนอ “เรื่องกุ๊กกิ๊ก อย่างที่คุณคิดว่ากล้วย แต่เรื่องกล้วยกล้วย กลับไม่กล้วยอย่างที่คุณคิด” เรื่องกล้วย...กล้วย นำโดย ซูโม่ตุ๋ย (อรุณ ภาวิไล), ซูโม่เป๊บซี่ (ธีรวัฒน์ ทองจิตติ), หมี, เอ็ม, เอ๋, สุริวิภา กุลตังวัฒนา ขอแนะนำพระเอกใหม่สด ชัยฤทธิ์ ปฐมพงษ์ พบ วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง จีรัง เกษโสภา-สุธีรา บริสุทธิ์ ผู้ช่วยกำกับ วิสิษฐ์ เบญจบรรยงกุล กำกับฝ่ายศิลปกรรม สุทธิพงษ์ ศิริบุญ ธุรกิจ ชาลี แย้มสมพงษ์ ดำเนินงานสร้าง จิตวิมล เตชนะ อำนวยการสร้าง วิวัฒนา เทพรักษา ถ่ายภาพ-กำกับการแสดง เบญจรัตน์โปรดักชั่น จัดจำหน่าย
สู้ด้วยรัก (2529)
สู้ด้วยรัก (2529/1986) ฉัตรชัย-วรรณิศา ข้อความบนใบปิด เบญจรัตน์โปรดักชั่น เสนอ สมโชค สหรามา อำนวยการสร้าง สู้ด้วยรัก ฉัตรชัย เปล่งพานิช วรรณิศา ศรีวิเชียร วิวัฒน์ ผสมทรัพย์ เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ ดารารับเชิญ ประกอบ ไชยพิพัฒน์ ขอแนะนำดาวรุ่ง จิราภรณ์ กรสวัสดิ์, พรชัย พิศาลทรัพย์ ชาลี แย้มสมพงษ์ กำกับการแสดง
ปืนเถื่อน (2529)

ปืนเถื่อน (2529/1986) ข้อความบนใบปิด เบญจรัตน์โปรดักชั่น เสนอ ผลงานอันแสบสัน มันทะลุฟ้า! บ้าทะลุดิน! ชาลี แย้มสมพงษ์ กำกับการแสดง ปืนเถื่อน สรพงศ์ ชาตรี พบ ลีลาวดี วัชโรบล เป็นครั้งแรก โกวิท วัฒนกุล, การันต์ กิตติราช, ต่อลาภ กำพุศิริ, เลิศ, แสบ ฯลฯ ขอแนะนำ ต๋อง ทอมบอย, เปิ้ล บูติค สุขุม เมธาวนิช สร้างบท ต้อยติ่ง ผู้ช่วยผู้กำกับ สุรพงษ์ รัตนกำพล ถ่ายภาพ เบญจรัตน์โปรดักชั่น จัดจำหน่าย 

 
จ่าบ้านนอก (2527)
จ่าบ้านนอก (2527/1984) ข้อความบนใบปิด เบญจรัตน์โปรดักชั่น ภูมิใจเสนอผลงานอันดับ 2 เราจะดับเสียงปืนด้วยความดี “ข้าคือจ่าบ้านนอก” ปกครองปวงประชา รักษาความสงบ หากใครสามารถ ข้าขอรับ ขอนำจับ ใช้วาจาแทน “เสียงปืน” จ่าบ้านนอก สมบัติ เมทะนี ทูน หิรัญทรัพย์ ล้อต๊อก พบนางเอกใหม่ ชลีพร มณฑา ฤทธิ์ ลือชา, พยัคฆ์ รามวาทิน, อรประภา, ลุงโกร่ง กางเกงแดง, ไผ่ ขายขลุ่ย, ต้อย ยิ้มแป้น ขอฝากฝังดาราหน้าใหม่ประดับวงการ เชนทร์ วัชโรดม, แอปเปิ้ล งามสิมะ ดารารับเชิญ หลอลี่ ณ บ้านโปร่ง และขอแนะนำดาวเซ็กส์สตาร์ดวงใหม่ นฤมล จารุธรรมวัฒน์ จรินทร์ พรหมรังษี, ชาลี แย้มสมพงษ์ ร่วมกันกำกับ สรพงษ์ รัตนกำพล ถ่ายภาพ ประกอบ ไชยพิพัฒน์ บทประพันธ์ ดนัย สิรินพร ดำเนินงานสร้าง ชาลี แย้มสมพงษ์ อำนวยการสร้าง เบญจรัตน์โปรดักชั่น จัดจำหน่าย
มนต์รักกระเป๋ารถ (2527)
มนต์รักกระเป๋ารถ (2527/1984) ข้อความบนใบปิด เบญจรัตน์โปรดัคชั่น โดย ชาลี แย้มสมพงษ์ เส้นทางรักและเสียงเพลงปะปนกับการต่อสู้ ของพวกเขา...ชาวกระเป๋ารถเมล์ มนต์รักกระเป๋ารถ ทูน หิรัญทรัพย์ เกศริน พูนลาภ ชาลี หาญมนตรี, ไกรลาศ เกรียงไกร, วัชรา สังข์สุวรรณ, ปัทมา ปานทอง, วิทยา สุขดำรงค์, บาเย, อำนวย ศิริจันทร์, บังเละ, คเชนทร์ ไชยันตร์, วิชัย อ่องสุวรรณ และขอแนะนำดาวรุ่ง 2 ดวงใหม่ สุพัตรา สดใส, นงลักษณ์ จันทรมณี รัตนะ ถ่ายภาพ ชาลี แย้มสมพงษ์ อำนวยการสร้าง “ชาลี” กำกับการแสดง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 6 รายการ