จงอางผงาด (2527)
จงอางผงาด (2527/1984) ข้อความบนใบปิด เจ.เจ.พี.โปรดักชั่น เสนอ...ผลงานเรื่องที่ 3 ลลนา สุลาวัลย์ อำนวยการสร้าง ...ผงาดกล้า...ท้าโลกบันเทิงพิสูจน์! จงอางผงาด น้อย กมลวาทิน กำกับการแสดง นำแสดงโดย...ทูน หิรัญทรัพย์ พุ่มพวง ดวงจันทร์ พยัคฆ์ รามวาทิน เด๋อ ดอกสะเดา 2 ยอดนางแบบเซ็กส์ซี่สตาร์.. สินาภรณ์ พิไลลักษณ์ ยุพดี สุขสุสินธ์ ร่วมด้วย ประมินทร์ จารุจารีต, บู๊ วิบูลย์นันท์, นินารถ ช่ำชองยุทธ, ราชันย์ กาญจนมาศ, สมพงษ์ พงษ์มิตร, จันทนา ศิริผล, ท้วม ทรนง, ปราโมทย์ เมษะมาน, วัฒน์ พรหมณะ, ยอห์น อิศรัมภ์ และ แก๊งค์มอเตอร์ไซด์, สมิทธิ์ เมษะมาน, สุพัตรา เจริญสุข พ.ต.อ.พุฒ บูรณสมภพ บทประพันธ์ พลังจิต บทภาพยนตร์ น้อย กมลวาทิน ดำเนินงานสร้าง ปราโมทย์ เมษะมาน ครูผู้ฝึกคิวบู๊ ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ
รักที่ถูกลืม (2527)
รักที่ถูกลืม (2527/1984) ข้อความบนใบปิด เจ.เจ.พี.โปรดักชั่น เสนอผลงานเรื่องที่ 2 ลลนา สุลาวัลย์ ขอมอบ... รักตลก ผสม...เจ็บ...! รักที่ถูกลืม “แม้รู้ว่าเจ็บ ก็อยากลอง” นำแสดงโดย จักรี จันทร์กล่ำ กิติยา โลหะพรรณ ร่วมด้วย ดี๋ ดอกมะดัน, นิภาพร นงนุช, วรารัตน์ เทพโสธร, ส.อาสนจินดา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, บู๊ วิบูลย์นันท์, มารศรี ณ บางช้าง, ดอน ดวงดี, โสฬส อรรถศิริ, โอฬาร สาราณียวงศ์, แฉ่ง ช่อมะดัน นพดล วานิชชาชีวะ, สมชาย กะโห้ทอง และด.ญ.วรารัตน์ จันทร์กล่ำ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ กำกับการแสดง วรพจน์ โพธิ์เนตร ผู้ช่วยผู้กำกับ เจือ จันทร์กล่ำ ดำเนินงานสร้าง สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ ลลนา สุลาวัลย์ อำนวยการสร้าง
รักที่ต้องรอ (2527)
รักที่ต้องรอ (2527/1984) ข้อความบนใบปิด เจ.เจ.พี.โปรดักชั่น ภูมิใจเสนอ... ลลนา สุลาวัลย์ ดารายอดนิยมตลอดกาล ขอบรรณาการท่านด้วยงานสร้าง 5 ล้านบาท “รักที่ถูกบ่มจนหวานได้รส” รักที่ต้องรอ 2 ดาราใหม่คู่พระนางที่ท่านปักใจคอย จักรี จันทร์กล่ำ กิติยา โลหะพรรณ ร่วมด้วย อโนเชาว์ ยอดบุตร, วรารัตน์ เทพโสธร, ดี๋ ดอกมะดัน, ส.อาสนจินดา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มารศรี ณ บางช้าง, บู๊ วิบูลย์นันท์, โสฬส อรรถศิริ, ผจญ ดวงขจร และด.ญ.วรารัตน์ จันทร์กล่ำ สามารถ วงเวียน กำกับการแสดง วรพจน์ โพธิเนตร ผู้ช่วยผู้กำกับ เจือ จันทร์กล่ำ ดำเนินงานสร้าง พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ ลลนา สุลาวัลย์ อำนวยการสร้าง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 3 รายการ