ดรรชนีไฉไล (2519)
ดรรชนีไฉไล (2519/1976) ข้อความบนใบปิด อรุโณทัยภาพยนตร์ อรุณศรี พินทิพย์ สร้าง นิวไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จำหน่าย ดรรชนีไฉไล นิยายชีวิตรักอมตะ ของ อิงอร กรุง ศรีวิไล อรัญญา นามวงษ์ อาวุธ พิทักษ์พงศ์ อนันต์ สัมมาทรัพย์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ดามพ์ ดัสกร, กันทิมา ดาราพันธ์, ดาวใจ ไพจิตร, มารศรี, จรัสศรี สายะศิลปี, สมชาย สามิภักดิ์, บุญส่ง ดวงดารา, ฉกาจ ขอแนะนำสาวสวยดวงใหม่ รัชนู บุญชูดวง พร้อมด้วยลิงแสนรู้ เนาวรัตน์ ไพรัช กสิวัฒน์ กำกับ ส.อาสนจินดา สร้างบท รุจน์ รณภพ ที่ปรึกษา สง่า อารัมภีร-เสกสรร สอนอิ่มศาสตร์ เรียบเรียงเสียงประสานเพลง กวี เกียรตินนท์ ถ่ายภาพ
อรุณรุ่งฟ้า (2514)
อรุณรุ่งฟ้า (2514/1971) ลือชัย-เพชรา ข้อความบนใบปิด อรุโณทัยภาพยนตร์ เสนอหนังดีที่คนรับว่าเด่น จึงเป็นหนังดัง อรุณรุ่งฟ้า จากละครยอดฮิตของคณะ แก้วฟ้า 35 ม.ม. 6 เพลงเพราะ รัก ตลก หัวเราะกันถึงใจ ลือชัย นฤนาท เพชรา เชาวราษฎร์ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ จารุวรรณ ปัญโญภาส ศศิธร เพชรรุ่ง คู่ชีวิตของ มิตร ชัยบัญชา ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, โขมพัสตร์ อรรถยา, ศิริพงษ์ อิศรางกูร, ทานทัต วิภาตะโยธิน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ปราณีต คุ้มเดช, นภาพร หงสกุล และเนตรดาว นภาพรรณ

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ