อรุณรุ่งฟ้า

อรุณรุ่งฟ้า (2514/1971) ลือชัย-เพชรา ข้อความบนใบปิด อรุโณทัยภาพยนตร์ เสนอหนังดีที่คนรับว่าเด่น จึงเป็นหนังดัง อรุณรุ่งฟ้า จากละครยอดฮิตของคณะ แก้วฟ้า 35 ม.ม. 6 เพลงเพราะ รัก ตลก หัวเราะกันถึงใจ ลือชัย นฤนาท เพชรา เชาวราษฎร์ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ จารุวรรณ ปัญโญภาส ศศิธร เพชรรุ่ง คู่ชีวิตของ มิตร ชัยบัญชา ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, โขมพัสตร์ อรรถยา, ศิริพงษ์ อิศรางกูร, ทานทัต วิภาตะโยธิน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ปราณีต คุ้มเดช, นภาพร หงสกุล และเนตรดาว นภาพรรณ

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : อรุณรุ่งฟ้า
Name :
วันที่เข้าฉาย : 19 มีนาคม 2514

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “อรุณรุ่งฟ้า”

ยังไม่มีรีวิว

อรุณรุ่งฟ้า (2514)