ผานกเค้า (2522)
ผานกเค้า (2522/1979) ข้อความบนใบปิด สุมาลีภาพยนตร์ เสนอ นวนิยายเรื่องฮิตจาก นิตยสาร บางกอก ผานกเค้า ของ เทอด ธรณินทร์ สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ มานพ อัศวเทพ ทาริกา ธิดาทิตย์ ลักษณ์ อภิชาติ, โดม สิงห์โมฬี, บู๊ วิบูลย์นันท์, วัฒนา กีชานนท์, สิงห์ มิลินทราศัย, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, เมือง อพอลโล่, จรูญ สินธุเศรษฐ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อรสา อิศรางกูร, โสภา สถาพร, โขมพัสตร์ อรรถยา, กฤษณะ อำนวยพร, สมจินต์ ธรรมทัต, อาจิตต์, ทองฮะ และผู้แสดงอีกมาก พร้อม รุ่งรังษี สร้างบท นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ สุมาลี ทองหล่อ อำนวยการสร้าง โกบราเดอร์ฟิล์ม จัดจำหน่าย จรัล พรหมรังสี กำกับการแสดง
เพลิงทรนง (2519)
เพลิงทรนง (2519/1976) ข้อความบนใบปิด สุมาลีภาพยนตร์ เสนอ สมบัติ เมทะนี พบ นาท ภูวนัย อรัญญา นามวงษ์ เกชา เปลี่ยนวิถี, มานพ อัศวเทพ, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, โดม สิงห์โมฬี, อรสา อิศรางกูร, ดวงใจ หทัยกาญจน์, พฤหัส บุญหลง, ม.ล.โกมล, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฯลฯ เพลิงทรนง ของ ศักดิ์ สุริยา รังสี ทัศนพยัคฆ์ สร้างบทภาพยนตร์ นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ สุมาลี ทองหล่อ อำนวยการสร้าง จรัญ พรหมรังสี กำกับการแสดง โกบราเดอร์ จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ