นรกบนดิน (2522)
นรกบนดิน (2522/1979) ข้อความบนใบปิด สาทิสสะรัตภาพยนตร์ โดย ยุบล สาทิสสะรัต เสนอ ชีวิตรัก สะเทือนอารมณ์ แรงแค้น ริษยา มหามันส์ นรกบนดิน ของ จำลักษณ์ สมเกียรติ ไสยานนท์ ลลนา สุลาวัลย์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ รัชนู บุญชูดวง อรสา พรหมประทาน, สุวิน สว่างรัตน์, ทานทัต วิภาตะโยธิน ยุบล สาทิสสะรัต อำนวยการสร้าง มานิต พูลอนันต์ ถ่ายภาพ โสฬส บญยงค์ กำกับบท สาทิส กำกับการแสดง พี 78 โปรดักชั่น จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ