เลือดในดิน (2521)
เลือดในดิน (2521/1978) ข้อความบนใบปิด สังศิลป์ภาพยนตร์ เสนอ แม่หลั่งเลือดลงดิน เพื่อชีวิตของลูก น้ำตาแม่ชะล้างเลือดที่ท่วมตัวลูก ลูกจึงเติบโตขึ้น ด้วยไฟพยาบาท! เลือดในดิน บทประพันธ์ของ ไพร วิษณุ สรพงศ์ ชาตรี อรัญญา นามวงษ์ ดามพ์ ดัสกร, กฤษณ์ เนาวกานต์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชนะ ศรีอุบล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ฑัต เอกฑัต, มารศรี อิศรางกูร, มรกต จรรยาดี ขอแนะนำดาวรุ่งดวงเด่น ยุวธิดา สุรัสวดี, ด.ช.เอกชัย กรีน สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย สมสกุล ยงประยูร อำนวยการสร้าง มนู วรรณายก ถ่ายภาพ “มหจักร์” กำกับการแสดง
วีระบุรุษจอมโหด (2519)
วีรบุรุษจอมโหด (2519/1976) ข้อความบนใบปิด สังศิลป์ภาพยนตร์ สร้าง ทุกคนสู้ ลืมคำว่ากลัว เหลิงคำว่ากล้า เลือดไทยข้น คนไทยเข้ม เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จง มา มา จนได้รับฉายาว่า... วีรบุรุษโหด สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ดวงใจ หทัยกาญจน์ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ดามพ์ ดัสกร, เมตตา รุ่งรัตน์, คมน์ อรรฆเดช, อนันต์ สัมมาทรัพย์, มรกต มหาราช และกฤษณ์ เนาว์กานต์ สมสกุล ยงประยูร อำนวยการสร้าง ฉลวย ศรีรัตนา กำกับการแสดง นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ