หมอเมืองพร้าว (2522)
หมอเมืองพร้าว (2522/1979) ข้อความบนใบปิด วรพินภาพยนตร์ โดย วรพิน รัตนาพรรณ เสนอ หมอเมืองพร้าว จากชีวิตจริงของ...น.พ.อภิเชษฐ์ นาคเลขา เรื่องของหมอ ผู้มีอุดมการณ์สูงส่ง ยอมละทิ้งชื่อเสียง ฐานะ ความร่ำรวย ก้าวตามเสียงเรียกของมนุษยธรรม สู่ดินแดนแร้นแค้นที่ความศิวิไลซ์หันหลังให้ ขอแนะนำพระเอกบัณฑิตนิติศาสตร์จากจุฬาฯ มานิตย์ มัสยวานิช นันทนา เงากระจ่าง วิยะดา อุมารินทร์ กาญจนา บุญประเสริฐ กฤษณ์ เนาวกานต์, วุฒิ คงคาเขตร, นภาพร หงสกุล, ม.ล.โกมล ปราโมช, ธรรมนูญ จันทโรจน์วงศ์ ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ วรพิน รัตนาพรรณ อำนวยการสร้าง ชรินทร์ ทองสิงห์ เขียนบท และ กำกับการแสดง นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ