หักเหลี่ยมนักเลงปืน (2522)
หักเหลี่ยมนักเลงปืน (2522/1979) ข้อความบนใบปิด รัศมีฟิล์ม ทักษิณ แจ่มผล กำกับการแสดง หักเหลี่ยมนักเลงปืน กรุง ศรีวิไล ยอดชาย เมฆสุวรรณ นัยนา ชีวานันท์ ทักษิณ แจ่มผล, ครรชิต ขวัญประชา, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ฉัตร มงคลชัย, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ทัต เอกทัต, ประมินทร์ จารุจารีต, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, จันทร์แรม, แสงแข, เมือง อพอลโล่ พีระพัฒน์ ลีลารัศมี อำนวยการสร้าง ปรีชา ประภาชื่น-อรุณ ตรีรัตน์ณรงค์ ดำเนินงานสร้าง สราวุธ ถ่ายภาพ

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ