ใจเดียว (2525)
ใจเดียว (2525/1982) ข้อความบนใบปิด พบโชคภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์ชีวิตรักที่เป็นอมตะ รักเถอะ...ถ้าคุณคิดว่าคนรักของคุณมีรักเดียวและ... ใจเดียว ของ เสนีย์ บุษปะเกศ ทูน หิรัญทรัพย์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ พอเจตน์ แก่นเพชร ลินดา ค้าธัญเจริญ ลักษณ์ อภิชาติ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชนะ ศรีอุบล, จันทนา ศิริผล, โกร่ง กางเกงแดง ฯลฯ วิเชียร วีระโชติ ถ่ายภาพ บวรมงคล ผู้ช่วยผู้กำกับ เครือมาศ สร้อยคีรี ดำเนินงานสร้าง นฐพร พรมา อำนวยการสร้าง แสนยากร กำกับการแสดง
ปูลม (2519)
ปูลม (2519/1976) ข้อความบนใบปิด พบโชคภาพยนตร์ โดย โชคชัย มหาสมบัติ เสนอ เสียงปืนตูมตามรำคาญหู เซ็งหนังบู๊ ดู... ปูลม ของ รมณียา สมบัติ เมทะนี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ช่อเพชร ชัยเนตร ครรชิต ขวัญประชา, มานพ อัศวเทพ, รอง เค้ามูลคดี, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, อุมา ไอยทิพย์, จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ทาริกา ธิดาทิตย์ ชุมพร เทพพิทักษ์ กำกับการแสดง พุ่มพร อำนวยการสร้าง ประวิทย์ อิงคนันท์ อุปการะ พิสัณห์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ เครือมาศ สร้อยคีรี ดำเนินงานสร้าง เฟร็ชฟิล์ม จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ