ว่าวน้อย (2513)

ว่าวน้อย (2513/1970) มิตร-ชัชฎาภรณ์ พงษ์มิตรภาพยนตร์ เสนอ ความรักระหว่างไพร่-ผู้ดี ก็มีรักเหมือนกัน สุขสันต์ หรรษา เฮฮา ใน... ว่าวน้อย นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ อนุชา รัตนมาลย์ ใจดาว บุษยา ขบวนดาราคับคั่ง ทรงวุฒิ, เสน่ห์ โกมารชุน, สมศรี อรรถจินดา, ดาวน้อย ดวงใหญ่, โยธิน เทวราช, ชูศรี มีสมมนต์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชิดชัย, วัชรเกียรติ, อบ บุญติด, วงทอง ผลานุสนธิ์, ทองฮะ, ปราณีต คุ้มเดช ฯลฯ วิเชียร วีระโชติ ถ่ายภาพ สมพงษ์ พงษ์มิตร กำกับการแสดง อนันต์ ชลวนิช ลำดับภาพ-กำกับบท สนั่น นาคสู่สุข อำนวยการสร้าง

 
เลือดแค้น (2507)

เลือดแค้น (2507/1964) ข้อความบนใบปิด พงษ์มิตรภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์ชีวิตการต่อสู้ของลูกผู้ชาย เลือดแค้น บทประพันธ์ของส.เนาวราช มิตร ชัยบัญชา บุศรา นฤมิต ประจวบ ฤกษ์ยามดี อุษา อัจฉรานิมิตร ทัต เอกทัต, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ถวัลย์ คีรีวัต, ปรียา รุ่งเรือง, วิชิต ไวงาน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, เสน่ห์ โกมารชุน, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, ธรรมนูญ ปุงคานนท์, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, พิภพ พู่ภิญโญ, สมพงษ์ พงษ์มิตร อำนวยการสร้าง ปริญญา ลีละศร กำกับการแสดง แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ เสรีภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

 
สร้อยสวรรค์ (2506)
สร้อยสวรรค์ (2506/1963) สร้อยสวรรค์ เป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2506
สิงห์กองปราบ (2505)
สิงห์กองปราบ (2505/1962) สิงห์กองปราบ เป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2505 สร้างจากบทประพันธ์ของ ป. อินทรปาลิต (ปรีชา อินทรปาลิต) สร้างโดยพงษ์มิตรภาพยนตร์ โดยมี สมพงษ์ พงษ์มิตร เป็นผู้อำนวยการสร้าง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 4 รายการ