ไอ้นก (2521)
ไอ้นก (2521/1978) ข้อความบนใบปิด นกอยู่บนฟ้า ปลาอยู่ในน้ำ ไอ้นกบินมา ปลาเต้นบั๊มพ์... ปฏิมาภาพยนตร์ เสนอ ไอ้นก ฮาไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ ดู...ไอ้นก หนังตลกโปกฮา หุยฮา...หุยฮา...โฮกโป๊ก เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ พูลศักดิ์ ลิ้มโภคา อำนวยการสร้าง สังเวียน หาญบุญตรง ที่ปรึกษา หวน รัตนงาม กำกับการแสดง-สร้างบท กรุง ศรีวิไล เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ปิยะมาศ โมนยะกุล ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เมตตา รุ่งรัตน์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รอง เค้ามูลคดี, มารศรี ณ บางช้าง, ชูศรี มีสมมนต์, เทพ เทียนชัย, แป๊ะ, เด่น, สมชาย สามิภักดิ์
ข้าวก้นบาตร (2520)
ข้าวก้นบาตร (2520/1977) ข้อความบนใบปิด ปฏิมาภาพยนตร์ เสนอ ชีวิตการต่อสู้ของลูกผู้ชาย ผู้เติบโตจาก... ข้าวก้นบาตร บทประพันธ์ของ สันทนีย์ หิริโอตัปปะ สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์ ช่อเพชร ชัยเนตร สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ถวัลย์ คีรีวัต, รุจิรา อิศรางกูร, ชูศรี มีสมมนต์, มาลี เวชประเสริฐ, รอง เค้ามูลคดี, ทองฮะ, ด.ช.ปู, กรดา, ด.ช.เอ๋, เด่น, ปรีชา และผู้แสดงประกอบคับคั่ง สุภาพ ประจวบเหมาะ อำนวยการสร้าง แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ อนุมาศ บุนนาค กำกับการแสดง
สิงห์ดง (2517)
สิงห์ดง (2517/1974) ข้อความบนใบปิด ปฏิมาภาพยนตร์ ผลงานการสร้างของ สุภาพ ประจวบเหมาะ บู๊ซ่า...ฮามัน มัน..ส์..ถึงใจ สิงห์ดง ของ ตรีมิตร 35 สโคป สี เสียง ยอดชาย เมฆสุวรรณ ภาวนา ชนะจิต ดามพ์ ดัสกร, เมตตา รุ่งรัตน์, อภิญญา วีระขจร, ฉัตร มงคลชัย, เด่น ดอกประดู่, ทานทัต วิภาตะโยธิน, สิงห์ มิลินทราศัย, มิส หลินไต้จง, สีเทา, ล้อต๊อก, ชูสรี มีสมมนต์ ฯลฯ ร่วมด้วย..นักมอเตอร์ไซด์เสี่ยงตาย กว่า 1000 วิน วันชัย กำกับการแสดง สมาน คัมภีร์ สร้างบทภาพยนตร์ เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ สันติภาพ บุนนาค กำกับบท ทานทัต วิภาตะโยธิน ประสานงาน ปฏิมาภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
พุดตาน (2514)
พุดตาน (2514/1971) ข้อความบนใบปิด ปฏิมาภาพยนตร์ เสนอ พุดตาน บทประพันธ์ ของ รุ่งรัชนี สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทม วิศวชาติ, มนัส บุณยเกียรติ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, อภิญญา วีระขจร, ทานทัต วิภาตะโยธิน, ชุมพร เทพพิทักษ์, สุมาลี ทองหล่อ, ดาวน้อย ดวงใหญ่, ลุงโกร่ง กางเกงแดง, หม่อมชั้น พวงวัน ฯลฯ ฟัง 6 เพลงเอกในระบบ 35 ม.ม. ปง อัศวินิกุล ถ่าย 35 ม.ม. เฉลิม ถ่าย 16 ม.ม. หวน รัตนงาม กำกับ สุภาพ ประจวบเหมาะ อำนวยการสร้าง รัตนาชัยฟิล์ม จัดจำหน่าย
อยากดัง (2513)
อยากดัง (2513/1970) ข้อความบนใบปิด ปฏิมาภาพยนตร์ เสนอ อยากดัง บทประพันธ์ของ รุ่งรัชนี นำโดย สมบัติ เมทะนี สุทิศา พัฒนุช เมตตา รุ่งรัตน์, ทม วิศวชาติ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, มนัส บุณยเกียรติ, ทานทัต วิภาตะโยธิน, มาลี เวชประเสริฐ, บุษกร สาครรัตน์, โกร่ง กางเกงแดง, หม่อมชั้น พวงวัน, ดาวน้อย ดวงใหญ่ พร้อมด้วยขบวนนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดัง กังวานไพร ลูกเพชร, ไวพจน์ เพชรสุพรรณ, ชินกร ไกรลาศ, ศรีไพร ลูกราชบุรี, ศรีไพร ใจพระ และบุปผา สายชล ฟัง 12 เพลงเอก ถ่ายทำในระบบ 35 ม.ม.สีอิสต์แมน เสียงในฟิล์ม อยากดัง ทำไมถึงอยากดัง สุภาพ ประจวบเหมาะ อำนวยการสร้าง ปง อัศวินิกุล-เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ หวน รัตนงาม กำกับการแสดง
เด็กวัด (2512)
เด็กวัด (2512/1969) ข้อความบนใบปิด ปฏิมาภาพยนตร์ เสนอ เด็กวัด ของ จำลักษณ์ ละครวิทยุคณะ แก้วฟ้า นำโดย สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ ทม วิศวชาติ เมตตา รุ่งรัตน์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี, รุจน์ รณภพ, ชุมพร เทพพิทักษ์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ม.ล.รุจิรา อิศรางกูร, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมพล กงสุวรรณ, มาลี เวชประเสริฐ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, พฤหัส บุญหลง, มนัส บุณยเกียรติ, ด.ช.ธีรโชค สุภาพ ประจวบเหมาะ อำนวยการสร้าง เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ หวน รัตนงาม กำกับการแสดง
เฟื่องฟ้า (2511)
เฟื่องฟ้า (2511/1968) ข้อความบนใบปิด ปฏิมาภาพยนตร์ เสนอ เฟื่องฟ้า ของ แก้วฟ้า มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ ร่วมด้วย ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, เมตตา รุ่งรัตน์, รุจน์ รณภพ, ปรียา รุ่งเรือง, ชฎาพร วชิรปราณี, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมพล กงสุวรรณ, มาลี เวชประเสริฐ, มนัส บุณยเกียรติ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ดาวน้อย ดวงใหญ่, หม่อมชั้น พวงวัน ส.อาสนจินดา สร้างบท สุภาพ ประจวบเหมาะ อำนวยการสร้าง เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ หวน รัตนงาม กำกับการแสดง
ตุ๊ดตู่ (2510)
ตุ๊ดตู่ (2510/1967) ข้อความบนใบปิด ปฏิมาภาพยนตร์ เสนอ ตุ๊ดตู่ ของ จำลักษณ์ มิตร ชัยบัญชา คู่ โสภา สถาพร ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, รุจน์ รณภพ, เมตตา รุ่งรัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ทัต เอกทัต, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมพล กงสุวรรณ, มาลี เวชประเสริฐ, หม่อมชั้น พวงวัน, จำรูญ หนวดจิ๋ม, ดาวน้อย ดวงใหญ่, สมพงษ์ พงษ์มิตร พร้อมด้วยดาวประดับอีกคับคั่ง สุภาพ ประจวบเหมาะ อำนวยการสร้าง เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ หวน รัตนงาม กำกับการแสดง
ผึ้งหลวง (2510)
ผึ้งหลวง (2510/1967) ข้อความบนใบปิด ปฏิมาภาพยนตร์ สร้างความยิ่งใหญ่ ใน ผึ้งหลวง ของ แก้วฟ้า สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมควร กระจ่างศาสตร์, กิ่งดาว ดารณี, ทัต เอกทัต, ชฎาพร วชิรปราณี, ประมินทร์ จารุจารีต, มาลี เวชประเสริฐ, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, จรูญ สินธุเศรษฐ์, หม่อมชั้น พวงวัน, สีเทา, ดาวน้อย ดวงใหญ่ นำแสดง สุภาพ ประจวบเหมาะ อำนวยการสร้าง โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ สุวีระ กำกับการแสดง รัตนงาม จัดจำหน่าย
ตั๊กแตน (2510)
ตั๊กแตน (2510/1967) เด่น (สมควร กระจ่างศาสตร์) มีลูก 2 คน คนโตเป็นหญิงชื่อ เดือน (กิ่งดาว ดารณี) คนน้องเป็นผู้ชายชื่อ ดาว (ประจวบ ฤกษ์ยามดี) เด่นมีอาชีพขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพฯ ส่วนเดือนก็รับจ้างบ้าง เร่ขายหนังสือพิมพ์บ้าง โดยเดือนมีอ้วน (ดาวน้อย ดวงใหญ่) เป็นเพื่อนซี้ วันหนึ่ง ก่อนที่เด่นจะออกไปขับรถแท็กซี่ ก็ได้มอบสร้อยล็อกเก็ตทองคำขาวรูปตั๊กแตนให้เดือนไว้และบอกว่า เป็นล็อกเก็ตของแม่เดือนที่ติดตัวมาจากภูเก็ต ให้เก็บรักษาไว้ดีๆ แล้วเด่นก็ออกไปขับแท็กซี่ แต่โชคร้ายถูกคนร้ายจี้ชิงทรัพย์และฟาดด้วยท่อนเหล็กที่ใบหน้า ทำให้เด่นความจำเสื่อม ฝ่ายเดือนกับอ้วนก็ออกตามหาเด่น แต่ไม่พบ ส่วนดาวน้องชายก็ออกตามหาพ่อด้วย แต่ถูกรถสามล้อที่ป้าหอม (มาลี เวชประเสริฐ) แม่ค้านั่งมาชนสลบ ป้าหอมจึงเก็บดาวไปเลี้ยงต่อจนโตเป็นหนุ่มและดาวก็ได้เป็นนักมวย ส่วนเดือนกับอ้วน ก็ขโมยของแม่ค้ากินประทังชีวิตและถูกจับได้ในรถเบ็นซ์ของพงษ์พันธุ์ (อดุลย์ ดุลยรัตน์) ทายาทมหาเศรษฐี (สาหัส บุญ-หลง) อดุลย์ฟังเรื่องจากเดือนแล้ว ก็สงสารจึงจ่ายค่าเสียหายให้แม่ค้าและชวนเดือนกับอ้วนไปเป็นคนรับใช้ที่บ้าน ต่อมาพงษ์พันธุ์ทราบว่า เดือนเป็นผู้หญิง ก็นึกรักและแอบได้เสียกันจนเดือนตั้งท้อง 2 เดือน ขณะเดียวกันพ่อพงษ์พันธุ์ก็บังคับให้พงษ์พันธุ์แต่งงานกับสายใจ (ปรียา รุ่งเรือง) ลูกสาวของเพื่อน (ส. อาสนจินดา) เดือนเศร้าใจและก็มักจะถูกกลั่นแกล้งจากสายใจจึงหนีไปคลอดลูกนอกบ้าน จากนั้นให้อ้วนนำลูกสาวที่เพิ่งคลอดมาให้พงษ์พันธุ์เลี้ยงแทน พงษ์พันธุ์ตั้งชื่อลูกสาวคนนี้ว่า ตั๊กแตน (เพชรา เชาวราษฎร์) ตามรูปตั๊กแตนในล็อกเก็ตที่คล้องคอมา ก่อนหน้านั้นสายใจก็คลอดลูกเป็นหญิงและตั้งชื่อว่า สายจิต (เมตตา รุ่งรัตน์) โดยบ่าวไพร่ในบ้านต่างคิดว่า สายจิตเป็นลูกติดท้องสายใจมาแน่ๆ ต่อมา ทนง (สมพล กงสุวรรณ) ผู้ร้ายคนสำคัญก็แหกคุกและหนีมาหาสายใจซึ่งเป็นเมียเก่า ทนงขู่ว่าจะเปิดโปงความลับเรื่องเก่าๆ ให้พงษ์พันธุ์ฟัง ทำให้สายใจต้องรับทนงเข้ามาอยู่บ้านด้วยโดยบอกว่าเป็นพี่ชาย ฝ่ายทางการก็ส่งธวัช (มิตร ชัยบัญชา) นายตำรวจกองปราบกับหมู่ทิว (สีเทา) ปลอมมาตัวมาเป็นนายพรกับนายทิว คนขับรถและคนรับใช้ในบ้านเศรษฐีเพื่อหาข่าวคนร้าย ส่วน เด่น นั้น เมื่อจำตัวเองไม่ได้และใบหน้าก็เสียโฉม จึงเข้าไปทำงานเป็นคนคุมซ่องให้กับเจ๊ดารา (ชฎาพร วชิรปราณี) โดยทนงซึ่งเป็นคู่รักเก่าของเจ๊ดาราก็เข้ามาเป็นนักเลงคุมซ่องที่นี่ด้วยเช่นกัน ฝ่ายดาวเมื่อเป็นนักมวยชื่อดังแล้ว ก็ขอป้าหอมออกไปสืบหาพ่อกับพี่สาว ดาวก็ถูกชักนำเข้าไปเป็นนักเลงคุมซ่องนี้อีกคน แม้ดาวจะได้พบเด่นแล้ว แต่ดาวก็จำพ่อตัวเองไม่ได้เพราะหน้าเสียโฉม ในบ้านพงษ์พันธุ์ก็มีแต่เรื่องวุ่นๆ เพราะสายใจ สายจิต ตั้งป้อมรังเกียจ ตั๊กแตน คงมีแต่ป้านม (หม่อมชั้น พวงวัน) นายพร นายทิวที่คอยช่วยเหลือ ต่อมาดาวหักหลังเจ๊ดารามาเข้าข้างหมวดธวัช ทำให้เจ๊ดาราโกรธจึงสั่งให้เด่นลวงดาวไปฆ่าทิ้ง ระหว่างที่กำลังต่อสู้กันอยู่นั้น รูปถ่ายที่มีภาพของเด่นกับเดือนก็หล่นจากกระเป๋าเสื้อของดาว เด่นเห็นก็หยิบขึ้นมาดูและเริ่มจำความได้ จึงรู้ว่า ดาวเป็นลูกชายของตน ทั้งสองจึงร่วมมือกับหมวดธวัชเพื่อหาทางกำจัดทนง เมื่อพงษ์พันธุ์เอาอกเอาใจตั๊กแตนอย่างออกนอกหน้า ทำให้สายใจโกรธ จึงหาทางจำกัดตั๊กแตน โดยสั่งให้ทนงฉุดตั๊กแตนไปขายซ่อง แต่ทนงก็เกิดความโลภจึงเอาตัวสายจิตซึ่งเป็นลูกตัวเองไปขายซ่องด้วย ระหว่างที่ถูกกักขังนั้น เด่นเห็นล็อกเก็ตรูปตั๊กแตนที่คล้องคอตั๊กแตนอยู่จึงสอบถามและรู้ความจริงว่า ตั๊กแตนเป็นหลานสาวของตน จึงขัดขวางไม่ให้ทนงทำร้ายตั๊กแตน ระหว่างนั้น หมวดธวัชกับหมู่ทิว ก็พาตำรวจเข้าทลายซ่อง จับทนงคนร้ายแหกคุกและช่วยตั๊กแตนออกมาได้ ตั๊กแตนจึงได้พบกับแม่เดือน สมดังที่รอคอยมานานถึง 18 ปี
ตำหนักแดง (2510)
ตำหนักแดง (2510/1967) ข้อความบนใบปิด ปฏิมาภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ มิตร ชัยบัญชา-เพชรา เชาวราษฎร์ พบสุดยอดดารา ตำหนักแดง จากบทประพันธ์ ของ แก้วฟ้า สุภาพ ประจวบเหมาะ อำนวยการสร้าง ประทีป โกมลภิส กำกับการแสดง เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ *เกร็ด -ใบปิดวาดโดย ทวีป -ดาราร่วมแสดง ดูจากใบปิด อาทิเช่น เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, สมควร กระจ่างศาสตร์, ดาวน้อย ดวงใหญ่, ชฎาพร วชิรปราณี, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, หม่อมชั้น พวงวัน, มาลี เวชประเสริฐ ฯลฯ

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 11 รายการ