นักเลงบ้านนอก (2522)
นักเลงบ้านนอก (2522/1979) ข้อความบนใบปิด นภาฟิล์ม เสนอ กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ดวงชีวัน โกมลเสน นักเลงบ้านนอก ดามพ์ ดัสกร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ลักษณ์ อภิชาติ, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ปรียา รุ่งเรือง, ฉัตร มงคลชัย, บู๊ วิบูลย์นันท์, พิภพ ภู่ภิญโญ, เทอด ดาวไท, เทพ เทียนชัย, ชาณีย์ ยอดชัย, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, แป้น ปลื้มสระไชย พูลศักดิ์ ชัยมงคล อำนวยการสร้าง เทอด ดาวไท กำกับการแสดง รัศมี เรื่อง ประวิทย์ ลีลาไว ที่ปรึกษา ไก่ทองภาพยนตร์ อุปการะ
พะเนียงแตก (2522)
พะเนียงแตก (2522/1979) ข้อความบนใบปิด นภาฟิล์ม เสนอ ฮาสะบั้น มันสะใจ สมบัติ เมทะนี มาในมาดใหม่เป็นมือปืนขี้เมา พบ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ นางเอกวัยรุ่นผู้น่ารัก พะเนียงแตก ของ รัศมี สมบัติ เมทะนี สุพรรษา เนื่องภิรมย์ ดวงชีวัน โกมลเสน ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ, บู๊ วิบูลย์นันท์, สมภพ เบญจาธิกุล, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, ม.ล.โกมล, ประพันธ์ เทอด ดาวไท กำกับการแสดง ไว วิทยา สร้างบท ชาญ คำเปลี่ยว ถ่ายภาพ ประวิทย์ ลีลาไว ที่ปรึกษา พูลศักดิ์ ชัยมงคล อำนวยการสร้าง
หน้าเนื้อใจเสือ (2520)

หน้าเนื้อใจเสือ (2520/1977) เรื่องจริงจากชีวิตเศร้าประทับใจของแม่ค้าหาบเร่ ผู้ถือความรักเป็นสรณะสมบัติ เมทะนี แท็กซี่ผู้มีรักเดียวใจเดียว ภาวนา ชนะจิต แม่ค้าหาบเร่ผู้บูชาความรัก ไพโรจน์ ใจสิงห์ ชายโฉดผู้มีคุณธรรม ศิริขวัญ นันทศิริ แม่หม้ายสาวพราวเสน่ห์ผู้ใช้เล่ห์สวาทอำนาจเงินล่าชาย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 3 รายการ