เชลยใจ (2509)
เชลยใจ (2509/1966) ข้อความบนใบปิด ธาดาภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ ดูชีวิตอื่นหมื่นแสน ยังไม่คับแค้นเท่า ชีวิตครูผู้อาภัพกว่าใคร ที่ต้องตกเป็น... เชลยใจ ของ...บุษยมาส ละครวิทยุคณะ “แก้วฟ้า” ได้รับคะแนนนิยมจากท่านผู้ฟัง ฮิทที่สุดในรอบปี 2509 นำโดยดาราที่เหมาะสมกับบทบาท สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชุมพร เทพพิทักษ์, โยธิน เทวราช, เยาวเรศ นิสากร, กัณฑรีย์ นาคประภา, สมควร กระจ่างศาสตร์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, สมศรี อรรถจินดา, จันตรี สาริกบุตร, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, บู๊ วิบูลย์นันท์, แน่งน้อย พระเอกจากจอแก้ว ทม วิศวชาติ ชุลี เมธุดิษฐ์ อำนวยการสร้าง วิไล นาคสู่สุข ที่ปรึกษา สาธิต ตินตบุตร ดำเนินงาน และสถานสงเคราะห์เด็กพิการ ให้ความอนุเคราะห์ สมควร กระจ่างศาสตร์ กำกับการแสดง สมชาย จันทวังโส ถ่ายภาพ พัมนาการภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
จ้าวพยัคฆ์ (2507)

จ้าวพยัคฆ์ (2507/1964) ข้อความบนใบปิด ธาดาภาพยนตร์ เสนอ จ้าวพยัคฆ์ ของ เศก ดุสิต ส.อาสนจินดา กำกับการแสดง ฉลอง ภักดีวิจิตร ถ่ายภาพ ฐิติรัชต์ ภักดีวิจิตร อำนวยการสร้าง นำโดย สมบัติ เมทะนี ชนะ ศรีอุบล เพชรา เชาวราษฎร์ บุศรา นฤมิตร ร่วมด้วย ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, แววตา อาษาสุข, ส.อาสนจินดา, สังเวียน หาญบุญตรง, ประมินทร์ จารุจารีต, เทียนชัย, เสน่ห์ โกมารชุน, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, แป้น ปลื้มสระไชย, ยนตร์, ล้อต๊อก, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม วัชรภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

 
เขี้ยวพิษ (2506)
เขี้ยวพิษ (2506/1963) ข้อความบนใบปิด ธาดาภาพยนตร์ ผู้สร้าง สิงห์เดี่ยว เสนอผลงานอันปราณีตตื่นเต้น แปลก แหวกแนว ไม่ซ้ำใคร... ไม่มีภาพยนตร์บู๊เรื่องใดทาบติดนอกจาก... เขี้ยวพิษ บทประพันธ์ของ แก้วฟ้า ส.อาสนจินดา กำกับการแสดง ฉลอง ภักดีวิจิตร ถ่ายภาพ ฐิติรัชต อำนวยการสร้าง นำโดยดาราชั้นนำ มิตร ชัยบัญชา ชนะ ศรีอุบล ประจวบ ฤกษ์ยามดี รุจน์ รณภพ อดุลย์ ดุลยรัตน์ อมรา อัศวนนท์ บุศรา นฤมิต ปรียา รุ่งเรือง วิไลวรรณ วัฒนพานิช ชนะสถิติหนังทุกเรื่องที่ฉายพร้อมกัน ไทยฟิล์ม จัดจำหน่าย
สิงห์เดี่ยว (2505)
สิงห์เดี่ยว (2505/1962) ข้อความบนใบปิด ธาดาภาพยนตร์ ยิ่งกว่าคำสั่งเสือ เหนือกว่านักเลงจริง คือ สิงห์เดี่ยว มิตร ชัยบัญชา ทักษิณ แจ่มผล พันคำ เชาว์ แคล่วคล่อง พร้อมด้วย ส.อาสนจินดา, ชาลี อินทรวิจิตร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, น้ำเงิน บุญหนัก, เมืองเริง ปัทมินทร์, ทานทัต วิภาตะโยธิน, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ และขอเสนอสาวโสภิต นฤมล นราธิป อรชร สร้างเรื่อง ฐิติรัชต อำนวยการสร้าง ส.อาสนจินดา กำกับ ฉลอง ภักดีวิจิตร ถ่ายภาพ

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 4 รายการ