มนต์รักนักเพลง (2527)
มนต์รักนักเพลง (2527/1984) ข้อความบนใบปิด รุ่งสุริยาภาพยนตร์ โดย รังสี ทัศนพยัคฆ์ รักลือลั่นสนั่นฟ้า ฮาสนุกสุดเสนาะด้วย 13 เพลงไพเราะใน มนต์รักนักเพลง พุ่มพวง ดวงจันทร์ โชคชัย โชคอนันต์ ไกรสร แสงอนันต์ สินจัย หงษ์ไทย นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สมภพ เบญจาธิกุล, สมควร กระจ่างศาสตร์, บู๊ วิบูลย์นันท์, จันตรี สาริกบุตร, สุวิน สว่างรัตน์, รัตนาวดี, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, สุรศักดิ์ ทัศนพยัคฆ์, จุ่น ทรงเล็ก, ด.ช.คณิต เขียวเซ็น, ทิดโส สุดสแนน และนักร้องหมอลำชื่อดัง สนธยา กาฬสินธิ์ และ คณะล้อต๊อก ธีระ แอคะรัตน์ ถ่ายภาพ นันทวัต ผู้ช่วยผู้กำกับ เรื่องและบทภาพยนตร์โดย มหศักดิ์ สารากร รังสี ทัศนพยัคฆ์ กำกับการแสดง ตอนสยาม จัดจำหน่าย *ใบปิดวาดโดย บรรหาร

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ