บัวน้อย (2508)
บัวน้อย (2508/1965) ข้อความบนใบปิด ชัยรัตนาภาพยนตร์ เสนอ บัวน้อย จากเค้าโครงเดิม “หนองสาหร่าย” ของ ทวิช ทวัชชัย นำโดย ไชยา สุริยัน ภาวนา ชนะจิต สมจิตร ทรัพย์สำรวย, อดุลย์ ดุลยรัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ร่วมด้วย วิชิต ไวงาน, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ถวัลย์ คีรีวัตร, มนัส บุณยเกียรติ, แป๊ะอ้วน, แคหลอ, ปราณีต คุ้มเดช, ด.ญ.วาสนา ทวัชชัย พันคำ-พรรณราย ร่วมกำกับ ธงชัย ศรีเสรี อำนวยการสร้าง เอกรัตน์ จัดจำหน่าย
ช่อเพชร (2506)
ช่อเพชร (2506/1963) ข้อความบนใบปิด ชัยรัตนาภาพยนตร์ เสนอ ช่อเพชร จากบทประพันธ์ของ ศรีธงชัย มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ สมจิตร ทรัพย์สำรวย, ล้อต๊อก, มาลี เวชประเสริฐ, ทองฮะ, ถวัลย์ คีรีวัต, ด.ญ.ศิริพร, ด.ช.ออด ฯลฯ นำแสดง พรรณาราย กำกับการแสดง ฉลอง กลิ่นพิกุล ถ่ายภาพ บริษัทสหการภาพยนตร์ไทย จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ