อสูรสวาท (2519)
อสูรสวาท (2519/1976) ข้อความบนใบปิด กรกฎฟิล์ม เพราะผู้หญิงสร้างความแค้นให้ เขาจึงกลายเป็น... อสูรสวาท ของ บุษยมาส สมบัติ เมทะนี ปิยะมาศ โมนยะกุล สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ศศิมา สิงห์ศิริ, ดวงดาว จารุจินดา, กันทิมา ดาราพันธ์, วุฒิ คงคาเขตร, ฑัต เอกฑัต, มาลี เวชประเสริฐ, มารศรี ณ บางช้าง, มารศรี อิศรางกูร, มนัส บุณยเกียรติ, ชูศรี มีสมมนต์, บู๊ วิบูลย์นันท์, สีหมึก, เทพ เทียนชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ เทพ สายศิลา อำนวยการสร้าง อนุมาศ บุนนาค กำกับการแสดง วิคตอรี่ฟิล์ม จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ