เทียน ศรีสุพรรณ

เทียน ศรีสุพรรณ

ช่างภาพ

2474

หมั้นซ้อน

- ถ่ายภาพ
2475

ท้าวกกขนาก

- ถ่ายภาพ

โปรดักชั่น

2474

หมั้นซ้อน

- อำนวยการสร้าง
2475

ท้าวกกขนาก

- อำนวยการสร้าง
2478

กุหลาบเชียงใหม่

- อำนวยการสร้าง
2479

กุหลาบนครสวรรค์

- อำนวยการสร้าง
2480

กุหลาบพระนคร

- อำนวยการสร้าง