สายัณห์ ม่วงเจริญ (สายัณห์ ดอกสะเดา)

สายัณห์ ม่วงเจริญ หรือรู้จักในชื่อ สายัณห์ ดอกสะเดา (บางที่จะสะกดว่า สายันต์ ดอกสะเดา) เกิด 1 กุมภาพันธ์ 2503 เสียชีวิต 14 ธันวาคม 2551 (48 ปี) เป็นดาราตลกที่ได้รับการอุปการะโดย เด๋อ ดอกสะเดา สายัณห์เป็นบุคคลพิการทางสมองเนื่องจากภาวะดาวน์ซินโดรม มีสติปัญญาเทียบเท่าเด็กห้าขวบ แต่มีความสามารถในการแสดงตลก การเสียชีวิต สายัณห์เสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ด้วยอาการแทรกซ้อนจากโรคไข้กาฬหลังแอ่น ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมอายุ 48 ปี

นักแสดง

2548

หลวงพี่เท่ง

- สายัณห์ (รับเชิญ)
2547

โว๊กว๊าก

- สายัณห์
2547

ผีหัวขาด 2

- จ่าเอ๋อ
2547

เดอะโกร๋น ก๊วนกวนผี

- หมอผีสายัณห์
2546

บุปผาราตรี

- เดฟ ร้านกาแฟ
2545

ผีหัวขาด

- กรรมการเวทีมวย (รับเชิญ)
2546

ฅนปีมะ

- เอ๋อเหรอ (รับเชิญ)
2550

ครอบครัวตัวดำ

- เอ๋อเหรอ (รับเชิญ)