ประมินทร์ จารุจารีต

ประมินทร์ จารุจารีต

นักแสดง

2514

ทุ่งเศรษฐี

- ครูมวยพุฒิ
2512

เทพบุตรสลาตัน

- กำนันเล่าโซ้ง
2512

4 สิงห์อิสาน

- แด่นโคราช
2510

ปิ่นรัก

- เสือหาญ
2510

ไทรโศก

- ธน
2510

คนเหนือคน

- ประมินทร์
2509

โนห์รา

- ขุนอรรถกรคดี
2504

มังกรหยก

- อาวเอี้ยงฮง
2502

ไอ้แก่น

- เชิด
2500

ศรีปราชญ์

- พระยานครฯ
2500

ทุ่งรวงทอง

- เชษฐ์
2499

สุดสายใจ

- อนุวัฒน์
2499

เทพธิดาฮ่อ

- ก้องฟู่
2498

เหนือธรณี

- นเรนทร์
2498

ยอดคน

- รุ่งดี

กํากับการแสดง

2504

ยอดนักเลง

- ผู้กำกับ
2515

รอยแค้น

- ผู้กำกับ
2523

ตาพระยาบ้าเลือด

- ผู้กำกับ