7 สิงห์ตะวันเพลิง

7 สิงห์ตะวันเพลิง (2522/1979) ดวงกมลมหรสพ เสนอ ความมัน 7 รูปแบบ ที่สมบูรณ์ทุกรสชาติ เปรี้ยว! หวาน! มัน! เผ็ด! ปิยะ ตระกูลราษฎร์ สมชาติ ประชาไท นพดล ดวงพร ชาน บ้านสัน ชานเซ็น ฉันทนา ซามูไร รงค์ ศิริวัฒน์ พบนางเอกที่มีความสวย ซื่อ และบริสุทธิ์ เพียงพธู อำไพ 7 สิงห์ตะวันเพลิง อ่อนแก้ว กุลตังวัฒนา อำนวยการสร้าง นิวัฒน์ ศิลปสมศักดิ์ ถ่ายภาพ “ดวงกมล” กำกับการแสดง

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : 7 สิงห์ตะวันเพลิง
Name :
ผลิตโดย :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 6 กันยายน 2522

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “7 สิงห์ตะวันเพลิง”

ยังไม่มีรีวิว

7 สิงห์ตะวันเพลิง (2522)