ไก่ฟ้า

ไก่ฟ้า (2512/1969) ข้อความบนใบปิด สบายใจฟิล์ม เสนอ.. ไก่ฟ้า บทประพันธ์ ของ เยี่ยม พลอยบุศย์ มิตร ชัยบัญชา โสภา สถาพร แมน ธีระพล เมตตา รุ่งรัตน์ ขบวนดาราคับคั่ง จรูญ สินธุเศรษฐ์, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, มาลี เวชประเสริฐ, เปิ่น, บีช, ทองฮะ, ก๊กเฮง, แป้น ปลื้มสระไชย, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์, พิภพ ภู่ภิญโญ, ปราณีต คุ้มเดช, เทียนชัย, สมาน, อมร ฯลฯ อุบล เจริญพงศ์ อำนวยการสร้าง สมควร กระจ่างศาสตร์ กำกับการแสดง สมาน ทองทรัพย์สิน-เขียวหวาน ภักดีวิจิตร ถ่ายภาพ สบายใจฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ไก่ฟ้า
Name :
ผลิตโดย/จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 19 ธันวาคม 2512 (ฉายที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ไก่ฟ้า”

ยังไม่มีรีวิว

ไก่ฟ้า (2512)