ใจรัก

ใจรัก (2518/1975) ข้อความบนใบปิด แสงทองฟิล์ม ภูมิใจเสนอ โดย...ดวงใจที่มีรัก เพื่อ...ที่รักแห่งดวงใจ ใจรัก ของ แก้วฟ้า และ ชาญ ชาญทองมั่น 35 ม.ม.สีสโคป เรื่องของความรัก...ประทับความรู้สึก ...ประทับความทรงจำ...และประทับใจ พิศมัย วิไลศักดิ์ ยอดชาย เมฆสุวรรณ นัยนา ชีวานันท์ มานพ อัศวเทพ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ สมจิตร ทรัพย์สำรวย, ม.ล.รุจิรา อิศรางกูร, ชูศรี มีสมมนต์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ด.ญ.ตุ๊กตา จินดานุช, ด.ช.ปรีชา เกิดกำแพง, สยุมพร, สุรชาติ ไตรโภค, โกร่ง กางเกงแดง, ทองแถม, ชื้นแฉะ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส-องอาจ จีระพันธ์ ขับร้องเพลง “ใจรัก” และ “ไฟแห่งความรัก” กังวาล ชลกุล ควบคุมดนตรี ชาญ ชาญทองมั่น กำกับการแสดง วัฒนเดช จีนศิริวานิชย์ อำนวยการสร้าง ธีระ แอคะรัตน์ ถ่ายภาพ กรุงเกษมฟิล์ม จัดจำหน่าย รสรักจากดวงใจแห่งรัก ต่างกว่า รสรักอันเกิดแต่ความใคร่

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : ใจรัก
Name :
ผลิตโดย : แสงทองฟิล์ม
จัดจำหน่าย : กรุงเกษมฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 28 มิถุนายน 2518

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “ใจรัก”

ยังไม่มีรีวิว

ใจรัก (2518)