แด่พระผู้ทรงธรรม

แด่พระผู้ทรงธรรม (2550/2007) แด่พระผู้ทรงธรรม เป็นภาพยนตร์ไทยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในในศุภวาระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จัดสร้างโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม แด่พระผู้ทรงธรรมประกอบด้วยภาพยนตร์สั้นจำนวน 9 เรื่อง กำกับโดยผู้กำกับภาพยนตร์ ที่มีชื่อ 1 คน คือ บัณฑิต ฤทธิ์ถกล และผู้กำกับภาพยนตร์ร่วมสมัย ที่เคยได้รับรางวัลศิลปาธร อีก 3 คน คือ เป็นเอก รัตนเรือง, อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง สำหรับภาพยนตร์สั้นอีก 5 เรื่อง มาจากการคัดเลือกโครงเรื่อง ของผู้กำกับรุ่นใหม่ โดยมีโครงเรื่องที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจำนวน 57 เรื่อง 1.เสียงสว่าง (Luminous Sound) กำกับโดย เป็นเอก รัตนเรือง 2.นิมิต (Meteorites) กำกับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล 3.นรสิงหาวตาร (Norasinghavatar) กำกับโดย วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง 4.ข่าวที่ไม่สำคัญ (My First Report) กำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล 5.ทะเลของก้อย (The Sanctuary of Sea) กำกับโดย ปรามธนี วงศ์พรหมเมศร์ และศุภรัฐ บุญมาแย้ม 6.เสียงเงียบ (Silencio) กำกับโดย ศิวโรจน์ คงสกุล 7.๙ ของวิเศษ (9th GIFT) กำกับโดย อารยะ บุญเชิด 8.นิทานพระราชา (The Tale) กำกับโดย พรศักดิ์ สุคงคารัตนกุล (เดิมชื่อเรื่อง "ฬ่อของพ่อหลวง" (The King's Mule)) 9.รักพอเพียง (The Most Beautiful Man in the World) กำกับโดย พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

นักแสดงและทีมงาน

เป็นคนแรกที่รีวิว “แด่พระผู้ทรงธรรม”

ยังไม่มีรีวิว