แจ๊คพ็อตคนจะรวยช่วยไม่ได้

แจ๊คพ็อต คนจะรวยช่วยไม่ได้ (2535/1992) ข้อความบนใบปิด โปรอาร์ตกรุ๊ป มหัสบันเทิงของคนโชคดีแห่งศตวรรษ แจ๊คพ็อต คนจะรวยช่วยไม่ได้ สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, เพชรรัตน์ สีแก้ว, เกียรติ กิจเจริญ (ซูโม่กิ๊ก), ปภัสรา ชุตานุพงษ์, กฤษณ์ ศุกระมงคล (หนุ่มเซ็นทรัล), อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์, ปัทมาภรณ์ วรตันหยง, ภูกระดึง เจริญสุกานต์, บรรจง เกียรติสิงห์นคร, เอก สุขชัย, สมนึก คิวทอง, หมึก ลัดลอย, กิตติ ยิ้มยิ้ม, สุเทพ โมพันธิ์, สุมน เผ่าพันธ์ศร สุทัศน์ อินทรานุปกรณ์ กำกับการแสดง โปรอาร์ตกรุ๊ป สร้าง (ที่มา :Thai Movie Posters)

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

*ใบปิดวาดโดย ทองดี

เป็นคนแรกที่รีวิว “แจ๊คพ็อตคนจะรวยช่วยไม่ได้”

ยังไม่มีรีวิว