เหล็กเพชร

เหล็กเพชร (2527/1984) ข้อความบนใบปิด SC โปรโมชั่น ภูมิใจเสนอ สะท้านฟ้า..สะท้านดิน..บ้าบิ่น..ดุเด็ด ต้อง เหล็กเพชร ของ ส.อาสนจินดา สรพงศ์ ชาตรี มานพ อัศวเทพ ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง ลักษณ์ อภิชาติ, ธิติมา สังขพิทักษ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ ฉลวย ศรีรัตนา กำกับการแสดง “เปี๊ยก” ถ่ายภาพ SC โปรโมชั่น จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : เหล็กเพชร
Name :
ผลิตโดย/จัดจำหน่าย : SC โปรโมชั่น
นำแสดงโดย : สรพงศ์ ชาตรี, มานพ อัศวเทพ
วันที่เข้าฉาย : 28 กรกฎาคม 2527 (ฉายที่โรงภาพยนตร์ปารีส-จันทิมา-บางแครามา-ศรีพรสวรรค์-สเตท)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “เหล็กเพชร”

ยังไม่มีรีวิว

เหล็กเพชร (2527)