เสียดาย 2

2539114 นาที

เสียดาย 2 (2539/1996) เรื่องราวของ โรส (มาริสา แอนนิต้า) เด็กสาวลูกครึ่งไทย-ตะวันตก ในครอบครัวมีอันจะกิน โดยมี ระบิล (สรพงษ์ ชาตรี) พ่อชาวไทย และแม่ชาวต่างประเทศ ที่เป็นครูสอนดนตรีทั้งคู่ วันหนึ่งเธอเคราะห์ร้ายติดเชื้อเอชไอวีจากการรับบริจาคเลือด เธอรู้สึกสับสนหาทางออกไม่ได้จนคิดฆ่าตัวตาย เพราะทั้งเพื่อนฝูงและครอบครัวเริ่มไม่ไว้ใจและทำตัวถอยห่าง จึงหลบหนีออกจากบ้าน แต่เคราะห์ยังดีเธอได้อยู่กับเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นผู้ป่วยโรคเอดส์เช่นเดียวกัน โดยมี ภาสิณี ศรีคำรุ้ง (อรุณโรจน์ เลี่ยมทอง) สื่อมวลชนที่สืบเสาะหาข้อมูลเพื่อทำรายการโทรทัศน์เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงข้อเท็จจริงและเข้าใจผู้ที่ป่วยเป็นโรคร้ายนี้ โรส เด็กสาวลูกครึ่งผู้เกิดในครอบครัวมีฐานะ โดยมีพ่อและแม่เป็นครูสอนดนตรีทั้งคู่ วันหนึ่งเธอเคราะห์ร้ายติดเชื้อเอชไอวีจากการรับบริจาคเลือด จนเพื่อนฝูงและครอบครัวเริ่มตีตัวออกห่าง ต่อมา เธอตัดสินใจหนีออกจากบ้าน และได้อาศัยอยู่กับเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นผู้ป่วยโรคเอดส์เช่นเดียวกัน โดยมี ภาสิณี ศรีคำรุ้ง สื่อมวลชนที่สืบเสาะหาข้อมูลเพื่อทำรายการโทรทัศน์ให้สังคมได้รับรู้ถึงข้อเท็จจริงและเข้าใจผู้ที่ป่วยเป็นโรคร้ายนี้

นักแสดงและทีมงาน

เอก สรพงศ์ ชาตรี

ระบิน (พ่อโรส)

เฟ ปานศรีงาม

มาร์กาเร็ต

อดุลย์ ดุลยรัตน์

นายแพทย์สุชาติ

สมยศ เปรมอนันต์

รัฐมนตรีดำรงค์

กอบกาญจน์ บวรสิน

แม่ของสาริส

ทินกร พันทวี

เจ้าหน้าที่ตำรวจ

สมหมาย ใจกว้าง

เจ้าหน้าที่ตำรวจ

สุขสันต์ หนูพันธ์

ตำรวจนอกเครื่องแบบ

ธงชัย แก้วทา

ตำรวจนอกเครื่องแบบ

ศราวุธ ศรีหามาต

ตำรวจนอกเครื่องแบบ

ธีระดัทธ์ เข้มผะกา

เจ้าหน้าที่ตำรวจ

สมศักดิ์ สาคร

เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ประสาท ใจเย็น

เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ชาตรี ศรีหะบุตร

เจ้าหน้าที่ตำรวจ

มานพ ปิตตาระโพธิ์

เจ้าหน้าที่ตำรวจ

กิตติ แผ่นหิน

เจ้าหน้าที่ตำรวจ

จารุณีย์ ช่วยเพชร

เลขารัฐมนตรี

โอภาส มากเจริญ

คณะกรรมการสาธารณสุข

สุรศักดิ์ หวังผล

คณะกรรมการสาธารณสุข

สมศักดิ์ สาระฤทธิ์

คณะกรรมการสาธารณสุข

เอกชัย สุรแสง

คณะกรรมการสาธารณสุข

คำฝน อารีย์เอื้อ

คณะกรรมการสาธารณสุข

อนิตา วงศ์ทองศรี

ยายของสาริส

สรวุฒิ เจริญเชื้อ

สมาชิกชมรมจันทร์จันทร์เสี้ยว

ประกายศรี โรหิตรัตนะ

สมาชิกชมรมจันทร์จันทร์เสี้ยว

วิไลวรรณ คลังเพชร

ผู้ป่วยโรงพยาบาลบำราศอาดูร

รุจิรา ผาอินดี

ผู้ป่วยโรงพยาบาลบำราศอาดูร

นัยนา ปรีชา

ผู้ป่วยโรงพยาบาลบำราศอาดูร

ชิดชนก นกทนงค์

พยาบาลโรงพยาบาลบำราศอาดูร

วงเดือน ดำรงไทย

พยาบาลโรงพยาบาลบำราศอาดูร

สุพรรณี นาคทอง

พยาบาลโรงพยาบาลบำราศอาดูร

สมคิด อังคศรีทองกุล

เจ้าหน้าที่ห้องการเงิน

วารินทร์ ขวัญมี

เจ้าหน้าที่ห้องการเงิน

สมพงษ์ ชื่นรักสกุล

นายแพทย์โรงพยาบาลบำราศอาดูร

สรพล ยะคะเสม

เพื่อนเมย์

พรพิมล สีทิม

เพื่อนเมย์

ปฏิมา ตันติคมน์

ลูกค้าร้านอาหารบ้านเชียง

สุภาพ แสนสุพรรณ

ลูกค้าร้านอาหารบ้านเชียง

ปราโมทย์ พิมพ์ทนต์

ลูกค้าร้านอาหารบ้านเชียง

ศิริพงศ์ กิจสวัสดิ์

ลูกค้าร้านอาหารบ้านเชียง

สุจิรา เชาวลิต

ลูกค้าร้านอาหารบ้านเชียง

อิสราภา ตรรกภาคย์ภิญโญ

พยาบาลโรงพยาบาลปิยะมินทร์

เสาณีย์ สินตระกูลชัย

พยาบาลโรงพยาบาลปิยะมินทร์

นุชรี ชูทอง

พยาบาลโรงพยาบาลปิยะมินทร์

วรรณภัสสร บุญละเอียด

พยาบาลโรงพยาบาลปิยะมินทร์

จำพร อรุณโรจน์

พยาบาลโรงพยาบาลปิยะมินทร์

กุหลาบ ไมตรีแทน

พยาบาลโรงพยาบาลปิยะมินทร์

ลักษมี เอี่ยมสะอาด

พยาบาลโรงพยาบาลปิยะมินทร์

ระวีวรรณ ธิติกร

พยาบาลโรงพยาบาลปิยะมินทร์

ต้องจิต บุญยวิโรจน์

พยาบาลโรงพยาบาลปิยะมินทร์

ชลาลัย คำประสิทธิ์

พยาบาลโรงพยาบาลปิยะมินทร์

กันทิมา จันทรทนุ

เจ้าหน้าที่ห้องยา

เพชรลัดดา เกื้อมา

เจ้าหน้าที่ห้องแล๊ป

วันเฉลิม จูกุล

ผู้ช่วยพยาบาล

มนตรี ผ่องเนตร

เจ้าหน้าที่ห้อง X-RAY

รุ่งอรุณ หลากหลาย

ผู้ป่วยโรงพยาบาลปิยะมินทร์

ประจวบ กือสุวรรณ

ผู้ป่วยโรงพยาบาลปิยะมินทร์

สมยศ แก้วไพรตอน

เพื่อนร่วมงานระบิน

อานนท์ ณ เชียงใหม่

เพื่อนร่วมงานระบิน

ชาลินี อุดมศิลป์

เพื่อนร่วมงานระบิน

สุกัญญา จุลสิทธิโยธา

เพื่อนร่วมงานระบิน

เนาวรัตน์ นิ่มสกุล

เพื่อนร่วมงานระบิน

อุไรวรรณ ขมวัฒนา

นักเรียนบัลเลย์

สิรีธร ศิริพนิชสุธา

นักเรียนบัลเลย์

สุธาทิพย์ สมวิวัฒน์ชัย

นักเรียนบัลเลย์

พรชนก เกื้อวันชัย

นักเรียนบัลเลย์
เป็นคนแรกที่รีวิว “เสียดาย 2”

ยังไม่มีรีวิว