เพลิงแค้น

เพลิงแค้น (2519/1976) ข้อความบนใบปิด แดนไทยภาพยนตร์ เพลิงใดจะร้อน รุนแรงเท่า! เพลิงแค้น ยอดชาย เมฆสุวรรณ ดวงนภา อรรถพรพิศาล ประชันบท 3 ดาราตุ๊กตาทอง ทักษิณ แจ่มผล, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ลือชัย นฤนาท ฉัตร มงคลชัย, กันทิมา ดาราพันธ์, วุฒิ คงคาเขตร, เทอด ดาวไท, แป้น ปลื้มสระไชย, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, โกร่ง กางเกงแดง, ชื้นแฉะ ขอแนะนำ ศราวุธ ยุทธพงษ์, ศักดิ์สยาม อินทรกำแหง, พรเทพ มัธยมจันทร์ ประยุทธ ลีลาไว ดำเนินงานสร้าง สังเวียน น้อยเจริญ ถ่ายภาพ เวทย์ วิทยา อำนวยการสร้าง ประวิทย์ ลีลาไว กำกับการแสดง พูนทรัพย์ฟิล์ม จัดจำหน่ายทั่วประเทศ ไก่ทองภาพยนตร์ จำหน่าย 8 จังหวัดชานเมือง

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : เพลิงแค้น
Name :
จัดจำหน่าย : พูนทรัพย์ฟิล์ม
วันที่เข้าฉาย : 2519

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “เพลิงแค้น”

ยังไม่มีรีวิว

เพลิงแค้น (2519)