เพลงรักบ้านนา

เพลงรักบ้านนา (2520/1977) ข้อความบนใบปิด อิ่มธรรมชาติ อิ่มความรัก อิ่มเสียงเพลง บริษัทเอแพ็กซ์โปรดักชั่นจำกัด เสนอผลงานการกำกับการแสดงของ ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย นันทา ตันสัจจา อำนวยการสร้าง เพลงรักบ้านนา สมบัติ เมทะนี มธุรส รัตนา ไพรวัลย์ ลูกเพชร อัญชลี ชัยศิริ ดาวเรือง แสงทอง, สุมิตร สัจจเทพ, วิทยา ศรียุทธนา, ลักขณา นงเยาว์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, ชูศรี มีสมมนต์, บู๊ วิบูลย์นันท์, สมจินต์ ธรรมทัต, เทียว ธารา, ทักษา

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : เพลงรักบ้านนา
Name :
จัดจำหน่าย :
วันที่เข้าฉาย : 22 ตุลาคม 2520 (ฉายที่โรงภาพยนตร์สยาม-แกรนด์-พาราเมาท์)

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “เพลงรักบ้านนา”

ยังไม่มีรีวิว

เพลงรักบ้านนา (2520)