เพชรสองคม

เพชรสองคม (2529/1986) ข้อความบนใบปิด บัวหลวงภาพยนตร์ เสนอ เด็ดต่อเด็ด ดังต่อดัง แซบจังสะใจ เพชรสองคม สรพงศ์ ชาตรี นรีรัตน์ มนต์ศิริ ลักษณ์ อภิชาติ ปรางค์ ประภัสสร ศิริพร โมกขเวส (จอย), ไกร ครรชิต, ชุมพร เทพพิทักษ์, ฉัตร มงคลชัย, พู ยิ้มแป้น, วิลาสิณี และดาวยั่ว จริยา จุรินทร สุวิชา มีแสงเงิน กำกับการแสดง ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ อำนาจ พยัพเมฆ อำนวยการสร้าง บัวหลวงภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

นักแสดงและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : เพชรสองคม
Name :
ผลิตโดย/จัดจำหน่าย : บัวหลวงภาพยนตร์
นำแสดงโดย : สรพงศ์ ชาตรี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ
วันที่เข้าฉาย : 2529

*ที่มา :Thai Movie Posters

เป็นคนแรกที่รีวิว “เพชรสองคม”

ยังไม่มีรีวิว

เพชรสองคม (2529)